Benchmarking- extern maar ook intern - juist nu!

In de zorg neemt de onderlinge concurrentie steeds meer toe. Zorginstellingen wedijveren niet alleen om cliënten, maar ook om deskundig personeel. Een helder personeelsbeleid tezamen met een goede bedrijfsvoering is een cruciale voorwaarde voor kwalitatieve zorg en aantrekkelijk werkgeverschap. Visie, implementatie en onderhoud van beide onderdelen zijn harde noodzaak voor de continuïteit van zorginstellingen op de lange termijn.

Er verandert de komende tijd heel erg veel in de meeste zorgbranches. Veel zorginstellingen krijgen te maken met fusies, inkrimping, overdracht van taken, herfinanciering, reorganisaties en ontslagen. Dit terwijl er ook signalen zijn dat op de middellange termijn er grote tekorten aan gekwalificeerd personeel kunnen ontstaan.

Hoe houd je als instelling, naast de urgente aandachtspunten op de kortere termijn, nu koers op de lange termijn? Welke doelen stel je daarbij en welk referentiekader gebruik je?

Benchmarking is dé methode om zicht te houden op zowel de korte termijn, als de externe omgeving bij strategievorming en implementatie voor de langere termijn.

Met benchmarking vergelijk je op regelmatige basis de werkwijze en prestaties van de eigen organisatie met die van concurrenten en toonaangevende organisaties in de branche. Benchmarking is, mits goed toegepast, een gestructureerd leerproces om eigen prestaties te verbeteren. Een benchmark is een referentiepunt en geeft een objectief beeld van je concurrentiepositie. Naast de vergelijking met andere organisaties gebruiken de best presterende organisaties benchmarking ook intern om prestaties van afdelingen en processen te verbeteren. Daarmee creëert men transparantie in functioneren en brengt men zwakke plekken in beeld. Ook ontstaat er draagvlak voor verbetering en lerend vermogen in de organisatie.

Met benchmarking van HRM gegevens kun je realistische doelen formuleren en verbetering meten op diverse terreinen zoals medewerkerstevredenheid, imago als werkgever, personeelskosten, mobiliteit, leeftijdsopbouw en productiviteit. Wil je meer weten hoe je benchmarking, intern of extern, kunt gebruiken voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Personeelsperformance in perspectief

Vernet is gespecialiseerd in het verzamelen en interpreteren van gegevens over personeelszaken in de zorgsector. Wij bieden u relevante data en op uw situatie toegesneden informatie om uw besparingspotentieel op het gebied van verzuimkosten in beeld te brengen. En we leveren u informatie om het eigen prestatieniveau van uw organisatie te kunnen beoordelen. U kunt immers uw eigen prestaties pas goed beoordelen als u die van andere, vergelijkbare, zorginstanties kent. Met als resultaat een kostenefficiënter HR-beleid.

Circa 500 zorgorganisaties met ruim 590.000 medewerkers zijn bij Vernet aangesloten. Daarmee zijn we marktleider HRM-benchmarks binnen de zorgsector. Wij bieden u vier keer per jaar alle relevante parameters waarmee het eigen prestatieniveau goed kan worden beoordeeld. Deze waardevolle gegevens helpen u bij het opstellen van een effectief, kostenefficiënt én bovenal duurzaam HR-beleid.


 
paula_site.jpg