Uit de praktijk

Dé verzamelplek voor interessante documenten, inspirerende filmpjes en prikkelende casussen over verzuim & inzetbaarheid. De inhoud wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd en verschillende beroepsbeoefenaren leveren hun bijdrage. Op deze wijze hopen we dat elke bezoeker wordt gevoed met inspiratie. Wil je ook kennis delen, neem dan contact met ons op.

Boek Hoe(zo) Eigen Regie?