Privacy

De afgelopen jaren kregen wij steeds meer vragen over de beveiliging van onze data. Het is een goed teken dat die vraag steeds vaker gesteld wordt. Wij merken dat het waarborgen van de privacy (van de data) van werknemers hoog op de agenda staat van onze klanten.

Gegevens van werkgevers, inclusief persoonsgegevens, worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daar door de abonnee schriftelijk toestemming voor is verleend. Statistische gegevens zijn niet te herleiden naar een individuele werkgever of werknemer, tenzij daar in een overeenkomst met de abonnee afspraken over zijn gemaakt.

keurmerk-digitrust-kleur

Vernet is in het bezit van het ISO 27001 certificaat. Dit certificaat toont aan dat wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij bewaren, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Vernet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Bekijk ook onze webinar Vernet en de AVG. Klik op onderstaande afbeelding om de webinar te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het gebruik van deze website hebben we een apart cookie statement.