Vernet
Grip op verzuim
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Wat doet Vernet

Vernet helpt werkgevers en bestuurders uit de sector zorg en welzijn om grip te krijgen op verzuim en inzetbaarheid. Vernet verzamelt verzuimgegevens en vertaalt die naar toegankelijke rapportages. In onze rapportages worden de organisatiecijfers afgezet tegen het branchegemiddelde.

Verzuimperjaar2022
Verzuim zorgsector bereikte recordhoogte in 2022

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. In het eerste kwartaal was het verschil met het jaar ervoor het grootst, in de kwartalen erna vlakte dit af.

ZorgecosysteemBehoudJongeren
Grijp de kansen om jonge professionals in zorg en welzijn te behouden

Welke inzichten krijg je als je verschillende onderzoekstrajecten naar jongeren bundelt? Lees inzichten en tips in dit overzichtelijke pamflet.

Mantelzorg
Mantelzorg en verzuim

Mantelzorg is een van de oorzaken waardoor medewerkers verzuimen. Door hier op een goede manier mee om te gaan, kun je je verzuim positief beïnvloeden

q22022voort
Ontwikkelingen in Verzuim 2022

Wat valt er op als je de verzuimcijfers 2022 analyseert? Onze expert, Danijela Budimir, vertelt je er alles over in dit webinar op dinsdag 7 februari 10:30 uur

Quote: "De nadruk ligt op dialoog, leren van elkaar, interpreteren van cijfers."
Anne Coucke - Specialist HRM bij Ipse de Bruggen