Vernet
Grip op verzuim
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Wat doet Vernet

Vernet helpt werkgevers en bestuurders uit de sector zorg en welzijn om grip te krijgen op verzuim en inzetbaarheid. Vernet verzamelt verzuimgegevens en vertaalt die naar toegankelijke rapportages. In onze rapportages worden de organisatiecijfers afgezet tegen het branchegemiddelde.

grafiek5
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 3: werknemers van 36 t/m 45 jaar

Al enige tijd zien we dat het verzuim bij de jongere werknemers onder druk staat. Als vervolg op de analyse van het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verdiepen we ons daarom nu in de volgende leeftijdsklasse van 26 t/m 35 jaar. Ook deze groep laat een sterke verzuimgroei zien.

2023Q1-zorgbreed
Verzuim zorgsector in eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

het verzuim in de zorgsector laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien.. De daling is vooral toe te schrijven aan een daling van kortdurend verzuim.

Smiling,Doctor,At,The,Clinic,Giving,An,Handshake,To,His
Vitaal naar pensioen

Vitaal naar pensioen Hoe kan de regeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgen dat werknemers gezond hun pensioen kunnen bereiken, en daardoor ook tot minder verzuim in de organisatie? Wat zijn er nog meer voor (wettelijke) regelingen die een werkgever kan inzetten om werknemers te ondersteunen richting een vitaal pensioen? En, hoe kunnen deze […]

MicrosoftTeams-image
Winnaars Vernet Health Ranking zijn bekend

De winnaars van de Vernet Healthranking 2022 zijn bekend.

Quote: "De nadruk ligt op dialoog, leren van elkaar, interpreteren van cijfers."
Anne Coucke - Specialist HRM bij Ipse de Bruggen