DUURZAME INZETBAARHEID MEDEWERKERS ZORG

“Een goed beleid op duurzame inzetbaarheid vertaalt zich terug”

Duurzaam inzetbare zorgmedewerkers, zijn medewerkers die hun werkzaamheden zowel fysiek als mentaal goed aankunnen. Het zijn medewerkers die hun werk uitvoeren met energie en in staat zijn om hun werk nu, maar ook in de toekomst, te behouden.

Belangrijk bij duurzame inzetbaarheid medewerkers zorg is dat de opdrachten en werkzaamheden haalbaar zijn om de gezondheid en het welzijn van de medewerker te bewaken. Niet alleen de werkgever draagt hier verantwoordelijkheid voor, ook de medewerker zelf.

Een goed beleid op duurzame inzetbaarheid vertaalt zich niet alleen in hogere tevredenheid en betrokkenheid en een afname in verloop en verzuim van medewerkers maar ook in een hogere productiviteit.

Vernet helpt zorginstellingen met het inzichtelijk maken van de branche trends in relatie tot het verzuim in de eigen zorgorganisatie.

DE VERNET VIEWER

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks 

  • Het effect van het verzuimbeleid wordt meetbaar
  • Direct vergelijk met vergelijkbare bedrijven in jouw branche
  • Benchmark met hoge deelnamegraad
  • In één oogopslag inzage in verbeterpunten
  • Waardevolle info over verzuimkosten

Plan een vrijblijvende uitleg

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

DUURZAME INZETBAARHEID MEDEWERKERS ZORG, EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER

Duurzame inzetbaarheid is tweeledig; een medewerker die het werk ook op langere termijn productief en met plezier kan volhouden en een organisatie die beter gaat presteren. Dit gaat altijd samen en kan niet los van elkaar worden gezien. Dit vraagt:

  • Goed werknemerschap: De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om de competenties en vitaliteit op peil te houden zodat ook op langere termijn de toegevoegde waarde voor de organisatie blijft bestaan. Hiervoor zijn een positieve attitude en motivatie ten aanzien van leren, ontwikkelen en werk van belang.
  • Goed werkgeverschap: De werkgever dient voorwaarden te creëren voor de medewerker om deze competenties te ontwikkelen. Hierbij is ook een goede fysieke en sociale werkomgeving van belang.

HET BELANG VAN DUURZAAM INZETBARE ZORGMEDEWERKERS

Voor zorgorganisaties zijn duurzaam inzetbare medewerkers zorg ontzettend waardevol. Elke organisatie streeft naar fysiek en mentaal gezonde medewerkers die blij zijn op de werkplek.

Als zorgorganisatie wil je zoveel mogelijk medewerkers behouden en werkgeluk speelt daarin een grote rol. Bij zorgmedewerkers die te veel stress ervaren, zich niet gehoord voelen of door een andere reden niet gelukkig zijn, ligt uitval veel meer op de loer.

Voor het realiseren van duurzaam inzetbare zorgmedewerkers heeft een zorgorganisatie een uitgebreid beleidsplan nodig die goed doorgevoerd dient te worden. Medewerkers betrokken houden, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling als ook mentale en fysieke belasting verdienen zeker een plek in dat beleidsplan.

Maak kennis met de Viewer, download een gratis voorbeeld.

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks. Onze viewer is voor hen een krachtige tool. Download gratis een voorbeeldexemplaar en ervaar zelf wat het kan beteken voor jouw organisatie.

Download gratis voorbeeld Viewer

Naam(Vereist)

MENTALE BELASTING BIJ ZORGMEDEWERKERS

Zorgmedewerkers maken meer gebruik van psychische zorg dan gemiddeld. Dit heeft te maken met de mentale belasting die ontstaat door teveel werkdruk en het ervaren van een te grote verantwoordelijkheid.

Deze belasting zorgt voor werkstress en uit zich in hoofdpijn, oververmoeidheid of bijvoorbeeld een burn-out. Als organisatie kun je deze mentale belasting voorkomen, door écht aandacht te hebben voor je medewerker. Is er bijvoorbeeld iemand aanwezig op de werkplek bij wie de zorgverleners terecht kunnen?

Al meer dan 350 zorgorganisaties hebben voor Vernet gekozen

FYSIEKE BELASTING BIJ ZORGMEDEWERKERS

In de zorg bestaat een deel van het werk uit fysieke taken. Om klachten bij zorgverleners te voorkomen, is het van belang dat ze bij hun werkzaamheden de juiste houding aannemen, beschikbare hulpmiddelen gebruiken en een collega om hulp kunnen vragen.

Daarnaast kun je de medewerkers stimuleren om hun conditie op pijl te houden. Een goede conditie draagt namelijk bij aan het voorkomen van klachten. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan of een abonnement op de sportschool.

FYSIEKE BELASTING BIJ ZORGMEDEWERKERS

In de zorg bestaat een deel van het werk uit fysieke taken. Om klachten bij zorgverleners te voorkomen, is het van belang dat ze bij hun werkzaamheden de juiste houding aannemen, beschikbare hulpmiddelen gebruiken en een collega om hulp kunnen vragen.

Daarnaast kun je de medewerkers stimuleren om hun conditie op pijl te houden. Een goede conditie draagt namelijk bij aan het voorkomen van klachten. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan of een abonnement op de sportschool.

WELKE FACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP DUURZAME INZETBAARHEID ?

Factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg zijn onder andere demografische verschuivingen, zoals de stijgende gemiddelde leeftijd van de bevolking, dat leidt tot de noodzaak om langer te blijven werken. Dit vereist van de organisatie een focus op het behoud van de gezondheid en productiviteit van medewerkers gedurende hun gehele loopbaan.

Daarnaast spelen arbeidsmarktontwikkelingen een rol, zoals mismatches tussen vraag en aanbod van vaardigheden. Hierbij kunnen her-, bij-, en omscholing helpen om medewerkers te voorzien van de juiste vaardigheden voor beschikbare functies, en op deze manier de balans op de arbeidsmarkt te herstellen.

Effectief HR-beleid is cruciaal voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid, omdat het gericht is op het bevorderen van betrokkenheid en het behouden van medewerkers, dat op zijn beurt weer bijdraagt aan de productiviteit en het succes van de organisatie.

VITALITEIT IN DE ZORG VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je de duurzame inzetbaarheid kunt optimaliseren. Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.

de vernet viewer
de vernet viewer

VITALITEIT IN DE ZORG VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie is gesteld en hoe je de duurzame inzetbaarheid kunt optimaliseren. Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.