Privacy

Vernet neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In ons uitgebreide Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vernet.nl.

Belangrijk om te weten is dat gegevens van werkgevers, inclusief persoonsgegevens, nooit aan derden worden verstrekt, tenzij daar door de abonnee schriftelijk toestemming voor is verleend.

Vernet is in het bezit van het ISO 27001 certificaat. Dit certificaat toont aan dat wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij bewaren, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Vernet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Bekijk ook onze webinar Vernet en de AVG. Klik op onderstaande afbeelding om de webinar te bekijken.

iso gecertificeerd