VERZUIM IN DE ZORG

“Een goed verzuimbeleid helpt het verzuimpercentage te verlagen”

In het eerste kwartaal van 2024 was het voortschrijdend verzuim in de zorg  7,69%. Een jaar eerder was dit nog 8,10 procent, een daling van 5 procent. Het voortschrijdend verzuim brengt de structurele ontwikkeling van verzuim in de zorg in beeld. De daling van verzuim is in alle leeftijdsklassen terug te zien. In 2022 was het verzuim in de zorg volgens Vernet nog 8,36 procent.

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland voor alle branches ligt meestal tussen de 3 en 6 procent.

Vernet helpt zorgorganisaties met het inzichtelijk maken van de branche trends in relatie tot het verzuim in de eigen zorgorganisatie.

WAAROM IS HET VERZUIM IN DE ZORG ZO HOOG?

Naast dat de coronapandemie een oorzaak was voor het stijgende ziekteverzuim in de zorg, speelt ook het personeelstekort nog steeds een rol. Door het tekort aan collega’s neemt de werkdruk toe, met als gevolg een hoger verzuimpercentage en het vertrek van vaste medewerkers. Zie daar de vicieuze cirkel waarin veel zorgorganisaties met een hoog verzuimpercentage zich bevinden.

Een goed verzuimbeleid is daarom essentieel, maar hoe weet je waarop je moet sturen? En wat zijn ervaringen van anderen zorginstellingen? Onze Vernet Viewer verzuim benchmark helpt je verder.

DE VERNET VIEWER

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks

  • Het effect van het verzuimbeleid wordt meetbaar
  • Direct vergelijk met vergelijkbare bedrijven in jouw branche
  • Benchmark met hoge deelnamegraad
  • In één oogopslag inzage in verbeterpunten
  • Waardevolle info over verzuimkosten

LANGDURIG VERZUIM IN DE ZORG DE GROOTSTE UITDAGING

Het langdurige verzuim bepaalt voor een groot deel het hoge verzuimpercentage in de zorgsector.

Ruim 40 procent van de medewerkers in de zorg ervaren een hoge tot zeer hoge werkdruk.

Er is sprake van werkdruk als een medewerker niet aan de eisen van het werk kan voldoen. Dat speelt bijvoorbeeld als medewerkers te weinig tijd hebben voor het afronden van hun werk of onmogelijk tot het gewenste resultaat kunnen komen. Zeker als een medewerker daarin niets kan veranderen, is de werkdruk snel te hoog en dreigt werkstress.

Houdt die werkstress te lang aan dan kan dat leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk zelfs langdurig ziekteverzuim en een hoog verzuimpercentage.

Maak kennis met de Viewer, download een gratis voorbeeld.

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks. Onze viewer is voor hen een krachtige tool. Download gratis een voorbeeldexemplaar en ervaar zelf wat het kan beteken voor jouw organisatie.

Download gratis voorbeeld Viewer

Naam(Vereist)

TIJDIG IN GESPREK OVER VERZUIM IN DE ZORG

Hoe hoger de verzuimfrequentie, hoe groter de kans dat hij of zij langdurig uitvalt. Frequent verzuim betekent dat iemand zich minstens drie maal per jaar ziek meldt. Ga daarom na drie verzuimmeldingen in gesprek met de zorgmedewerker.

Als werkgever mag je niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een zorgmedewerker mag dit wel uit zichzelf vertellen. Kijk of er spanningen of conflicten op de werkvloer spelen en of de medewerker het nog naar zijn zin heeft. Schenk ook aandacht aan de werk-privébalans. Vraag of de zorgmedewerker hulp nodig heeft en biedt passende oplossingen.

Al meer dan 350 zorgorganisaties hebben voor Vernet gekozen

VERZUIMBELEID OPSTELLEN VOOR DE ZORG

Een goed verzuimbeleid helpt je het verzuimpercentage in je zorgorganisatie te verlagen. In een verzuimbeleid staat hoe jouw organisatie omgaat met verzuim, de te volgen stappen bij een ziekmelding (het verzuimprotocol) en de rechten en plichten van werkgever en werknemer.

VERZUIMBELEID OPSTELLEN VOOR DE ZORG

Een goed verzuimbeleid helpt je het verzuimpercentage in je zorgorganisatie te verlagen. In een verzuimbeleid staat hoe jouw organisatie omgaat met verzuim, de te volgen stappen bij een ziekmelding (het verzuimprotocol) en de rechten en plichten van werkgever en werknemer.

duurzame inzetbaarheid medewerkers zorg

VERZUIMREDUCTIE VRAAGT OM EEN VERZUIMPROTOCOL

Is een van de medewerkers ziek, ook al is het één dag, dan zijn er een aantal stappen die je verplicht moet doorlopen. Zet deze stappen op papier zodat je niets vergeet en het voor iedereen duidelijk is. Bij wie, hoe en op welk moment moet de medewerker zich ziek melden? Welke informatie heb je nodig bij een ziekmelding? Hoe werkt het met een ziekmelding en vakantie? Dat en meer neem je op in het verzuimprotocol.

VERZUIM IN DE ZORG TERGDRINGEN VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je het verzuimbeleid kunt optimaliseren. De analyse brengt in beeld welke problematieken er binnen de organisatie spelen op het gebied van verzuim; per individu én organisatie breed. Waarvoor jouw medewerkers zich ziek melden, hoe vaak en hoe lang bepalen uiteindelijk of een combinatie van individuele begeleiding en organisatie brede verandering noodzakelijk is.

Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.

de vernet viewer
de vernet viewer

VERZUIM IN DE ZORG TERGDRINGEN VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je het verzuimbeleid kunt optimaliseren. De analyse brengt in beeld welke problematieken er binnen de organisatie spelen op het gebied van verzuim; per individu én organisatie breed. Waarvoor jouw medewerkers zich ziek melden, hoe vaak en hoe lang bepalen uiteindelijk of een combinatie van individuele begeleiding en organisatie brede verandering noodzakelijk is.

Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.