MAATWERK

Dataconversie
Met een dataconversie behoud je verzuimhistorie bij overgang naar nieuw PI-systeem. Wanneer een organisatie overgaat naar een ander HRM- of PI-systeem, dan worden vaak alleen de gegevens van de actuele werknemers- en dienstverbanden meegenomen. Dat geldt ook voor de lopende ziektegevallen. Hierdoor gaat belangrijke verzuimhistorie verloren en kan de verzuimontwikkeling niet meer goed in beeld gebracht worden.

Vernet biedt de mogelijkheid van een dataconversie. Dat betekent dat we de historische werknemers-, dienstverband- en verzuimgegevens binnen de Vernet database vastknopen aan de gegevens die uit het nieuwe HRM- of PI-systeem komen. Zo blijft de volledige historie behouden en kunnen we nog steeds een vergelijking maken met het verleden. Dat is voor het analyseren van de verzuimcijfers zeer waardevol.

Diepteanalyse
Voordat je start met het bedenken van interventies of met het maken van een plan van aanpak is het belangrijk om precies te weten waar binnen je organisatie de verzuimproblemen de meeste aandacht nodig hebben. Als je gericht en effectief wilt interveniëren en het verzuim op efficiënte wijze aan wilt pakken dan is een diepteanalyse de eerste stap in dat proces.

Als kenniscentrum op het gebied van analyseren en interpreteren van HR-gegevens geven we organisaties inzicht in hun eigen prestaties. We ondersteunen bij het opstarten, evalueren en borgen van verandertrajecten. In elk adviesproject hanteren we de kracht van datavergelijking en meten we exact de ontwikkeling en de resultaten van de gezamenlijke inspanningen.

Bij een diepteanalyse maken we gebruik van de branche benchmark en de interne benchmark. Door bijvoorbeeld per maand de onderlinge inspanningen en prestaties te vergelijken worden pijnpunten binnen een organisatie snel duidelijk. Door er openlijk over te praten kunnen managers bovendien veel leren van elkaar en dit is een goede methode om bestaande kennis te kunnen borgen. Onderlinge uitwisseling kan managers aansporen tot verdere inspanningen waardoor het verzuim structureel omlaag gebracht wordt.