MAATWERK

Dataconversie
Met een dataconversie behoud je verzuimhistorie bij overgang naar nieuw PI-systeem. Wanneer een organisatie overgaat naar een ander HRM- of PI-systeem, dan worden vaak alleen de gegevens van de actuele werknemers- en dienstverbanden meegenomen. Dat geldt ook voor de lopende ziektegevallen. Hierdoor gaat belangrijke verzuimhistorie verloren en kan de verzuimontwikkeling niet meer goed in beeld gebracht worden.

Vernet biedt de mogelijkheid van een dataconversie. Dat betekent dat we de historische werknemers-, dienstverband- en verzuimgegevens binnen de Vernet database vastknopen aan de gegevens die uit het nieuwe HRM- of PI-systeem komen. Zo blijft de volledige historie behouden en kunnen we nog steeds een vergelijking maken met het verleden. Dat is voor het analyseren van de verzuimcijfers zeer waardevol.

Diepteanalyse
Voordat je start met het bedenken van interventies of met het maken van een plan van aanpak is het belangrijk om precies te weten waar binnen je organisatie de verzuimproblemen de meeste aandacht nodig hebben. Als je gericht en effectief wilt interveniëren en het verzuim op efficiënte wijze aan wilt pakken dan is een diepteanalyse de eerste stap in dat proces.

Als kenniscentrum op het gebied van analyseren en interpreteren van HR-gegevens geven we organisaties inzicht in hun eigen prestaties. We ondersteunen bij het opstarten, evalueren en borgen van verandertrajecten. In elk adviesproject hanteren we de kracht van datavergelijking en meten we exact de ontwikkeling en de resultaten van de gezamenlijke inspanningen.

Bij een diepteanalyse maken we gebruik van de branche benchmark en de interne benchmark. Door bijvoorbeeld per maand de onderlinge inspanningen en prestaties te vergelijken worden pijnpunten binnen een organisatie snel duidelijk. Door er openlijk over te praten kunnen managers bovendien veel leren van elkaar en dit is een goede methode om bestaande kennis te kunnen borgen. Onderlinge uitwisseling kan managers aansporen tot verdere inspanningen waardoor het verzuim structureel omlaag gebracht wordt.

Active: hoe werk jij aan inzetbaarheid?
Het feit is dat we momenteel een stijgend langdurig verzuim zien binnen de zorg. Meer mensen blijven langdurig thuis en deze mensen worden in de meeste gevallen ook weer terug verwacht op het werk. Wist je dat de mate van activering direct effect heeft op het verzuimpercentage? Meestal verschijnen langdurig zieken niet vanzelf weer gezond en actief op het werk. De vraag is hoe actief kun je zijn gedurende dit proces? En kan die activeringsgraad nog verhoogd worden? Dat is de uitdaging waar we allemaal voor staan.

Activering – een nieuwe kijk op verzuim(registratie)
Herman Evers verkondigt het gedachtegoed van activering. Zelf verwoordt hij het als volgt: ‘Verzuim is uit en activering is in’. Hij doelt op de transformatie van de verzorgingsstaat naar een activerende participatiemaatschappij met een belangrijke verandering met betrekking tot verzuim, re-integratie en directe inzetbaarheid. Naast veranderingen in gedrag en gewoonten heeft de nieuwe sociale zekerheid ook vele zakelijke gevolgen voor werknemer en werkgever. Getallen en bedragen zijn belangrijker geworden.

Samen met Herman hebben we een aantal grafieken ontwikkeld met informatie over activering van verzuimgevallen. Aan de hand van deze grafieken kun je lezen hoe het staat met het tempo en de mate van activering binnen jouw organisatie en dat kun je vergelijken met jouw sector.

Het doel van Active is om verspilling van arbeidscapaciteit duidelijk te maken én goed aan te sluiten bij een UWV/WIA-beoordeling. Met de Active rapportage kun je maandelijks volgen hoe snel en in hoeverre er activeringsmogelijkheden zijn ontdekt bij verzuimende medewerkers.