ZIEKTEVERZUIM IN DE ZORG

“Het ziekteverzuimverzuim in de zorg vlakt gelukkig af”

In het eerste kwartaal van 2024 was het voortschrijdend verzuim in de zorg  7,69%. Een jaar eerder was dit nog 8,10 procent, een daling van 5 procent. Het voortschrijdend verzuim brengt de structurele ontwikkeling van verzuim in de zorg in beeld. De daling van verzuim is in alle leeftijdsklassen terug te zien. In 2022 was het verzuim in de zorg volgens Vernet nog 8,36 procent.

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland voor alle branches ligt meestal tussen de 3 en 6 procent.

Voor 350 zorgorganisaties verzorgt Vernet benchmark rapportages om het zorgbeleid te toetsen en te ontwikkelen.

HOE ONTWIKKELD HET ZIEKTEVERZUIM IN DE ZORG

Het ziekteverzuimverzuim in de zorg vlakt gelukkig af. In 2023 is het ziekteverzuim onder zorgpersoneel gedaald ten opzichte van een jaar eerder, met een verzuimpercentage van 7,75 procent. Dat betekent een daling van 7,3 procent ten opzichte van het jaar 2022, blijkt uit cijfers van Vernet.

In alle kwartalen van 2023 nam het ziekteverzuim iets af in vergelijking met 2022. Het verzuimpercentage daalde het meest in het eerste kwartaal van 2023, met maar liefst 11 procent. Vervolgens daalde het ziekteverzuim in de zorg met respectievelijk 7,6 en 3 procent in de daaropvolgende kwartalen.

De daling werd vooral veroorzaakt doordat extreme uitschieters door COVID nu niet meer te zien zijn. Daarnaast was er ook sprake van een daling in meldingsfrequentie, die aangeeft hoe vaak medewerkers zich gemiddeld ziek melden. Doorgaans schommelt de voortschrijdende meldingsfrequentie tussen de 1 en 1,1. In 2023 kwam dit uit op 1,30. In 2022 was het nog 1,54.

DE VERNET VIEWER

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks

 • Het effect van het verzuimbeleid wordt meetbaar
 • Direct vergelijk met vergelijkbare bedrijven in jouw branche
 • Benchmark met hoge deelnamegraad
 • In één oogopslag inzage in verbeterpunten
 • Waardevolle info over verzuimkosten

AANDACHT VOOR ZORGMEDEWERKERS

“We zijn verheugd dat we een lager ziekteverzuimcijfer kunnen publiceren dan een jaar geleden”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet.

Vernet houdt ieder jaar interviews met de best presterende organisaties op het gebied van verzuimpreventie. Jaar in jaar uit blijkt daaruit dat aandacht voor medewerkers in de zorg het toverwoord is. Zowel in de fase waarin er niets aan de hand is, als in de fase dat er sprake is van ziekteverzuim.

Hierdoor kun je gezamenlijk op zoek naar maatwerkoplossingen waardoor je ziekteverzuim in de zorg kunt voorkomen. En in geval van ziekteverzuim ook goed aansluiten op wat er wel kan, zodat iemand sneller (gedeeltelijk) weer in de zorg aan het werk kan.

Maak kennis met de Viewer, download een gratis voorbeeld.

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks. Onze viewer is voor hen een krachtige tool. Download gratis een voorbeeldexemplaar en ervaar zelf wat het kan beteken voor jouw organisatie.

Download gratis voorbeeld Viewer

Naam(Vereist)

MENTALE BELASTING IN DE ZORG!

De ligduur van patiënten is korter en de zorgvraag complex. Daarnaast is er minder tijd voor een praatje. De rol van de verpleegkundige verandert, en dat is niet altijd te rijmen met het beeld dat een verpleegkundige van het vak heeft. Daarnaast kunnen verpleegkundigen last hebben van schuldgevoelens of tekortschieten.

Ook de tijdgeest speelt mee, zeker voor de jongere generatie. Er is voor jonge moeders nu vaak sprake van een dubbele belasting: thuis en op het werk. Ook lijkt de wereld tegenwoordig zo maakbaar. Alles moet perfect en jonge verpleegkundigen kunnen druk voelen van bijvoorbeeld social media. Dit kan bijdragen aan een hogere mentale belasting.

Al meer dan 350 zorgorganisaties hebben voor Vernet gekozen

TERUGDRINGEN VAN HET ZIEKTEVERZUIM IN DE ZORG

Met het tegengaan van ziekteverzuim is veel te winnen. Een zieke medewerker moet je namelijk tot twee jaar lang haar of zijn loon doorbetalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuim­begeleiding en vervanging.

 1. Zorg voor een goed verzuim­beleid
 2. Let op de signalen van ziekte­verzuim
 3. Maak verzuim bespreekbaar
 4. Wees flexibel
 5. Investeer in opleidingen
 6. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

TERUGDRINGEN VAN HET ZIEKTEVERZUIM IN DE ZORG

Met het tegengaan van ziekteverzuim is veel te winnen. Een zieke medewerker moet je namelijk tot twee jaar lang haar of zijn loon doorbetalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuim­begeleiding en vervanging.

 1. Zorg voor een goed verzuim­beleid
 2. Let op de signalen van ziekte­verzuim
 3. Maak verzuim bespreekbaar
 4. Wees flexibel
 5. Investeer in opleidingen
 6. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid
duurzame inzetbaarheid medewerkers zorg

ZIEKTEVERZUIMREDUCTIE VRAAGT OM EEN VERZUIMPROTOCOL

Is een van de medewerkers ziek, ook al is het één dag, dan zijn er een aantal stappen die je verplicht moet doorlopen. Zet deze stappen op papier zodat je niets vergeet en het voor iedereen duidelijk is. Bij wie, hoe en op welk moment moet de medewerker zich ziek melden? Welke informatie heb je nodig bij een ziekmelding? Hoe werkt het met een ziekmelding en vakantie? Dat en meer neem je op in het verzuimprotocol.

duurzame inzetbaarheid medewerkers zorg

VERZUIMREDUCTIE VRAAGT OM EEN VERZUIMPROTOCOL

Is een van de medewerkers ziek, ook al is het één dag, dan zijn er een aantal stappen die je verplicht moet doorlopen. Zet deze stappen op papier zodat je niets vergeet en het voor iedereen duidelijk is. Bij wie, hoe en op welk moment moet de medewerker zich ziek melden? Welke informatie heb je nodig bij een ziekmelding? Hoe werkt het met een ziekmelding en vakantie? Dat en meer neem je op in het verzuimprotocol.

ZIEKTEVERZUIM IN DE ZORG TERGDRINGEN VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je het verzuimbeleid kunt optimaliseren. De analyse brengt in beeld welke problematieken er binnen de organisatie spelen op het gebied van verzuim; per individu én organisatie breed. Waarvoor jouw medewerkers zich ziek melden, hoe vaak en hoe lang bepalen uiteindelijk of een combinatie van individuele begeleiding en organisatie brede verandering noodzakelijk is.

Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.

de vernet viewer
de vernet viewer

ZIEKTEVERZUIM IN DE ZORG TERGDRINGEN VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je het verzuimbeleid kunt optimaliseren. De analyse brengt in beeld welke problematieken er binnen de organisatie spelen op het gebied van verzuim; per individu én organisatie breed. Waarvoor jouw medewerkers zich ziek melden, hoe vaak en hoe lang bepalen uiteindelijk of een combinatie van individuele begeleiding en organisatie brede verandering noodzakelijk is.

Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.