VITALITEIT IN DE ZORG

“Investeren in de vitaliteit van zorgmedewerkers is essentieel”

Vitaliteit in de zorg verwijst naar het vermogen van zorgverleners en zorgorganisaties om energiek, veerkrachtig en effectief te blijven in het leveren van hoogwaardige zorg aan patiënten/cliënten.

Het omvat het behoud van fysieke, mentale en emotionele gezondheid van de zorgverleners, evenals het creëren van een werkomgeving die stimulerend en ondersteunend is.

De noodzaak om te investeren in de vitaliteit van je zorgmedewerkers laat zich tonen in de grafiek. Hieruit is goed te zien dat het verzuim aanzienlijk is gestegen in de afgelopen jaren.

Vernet helpt zorginstellingen met het inzichtelijk maken van de branche trends in relatie tot het verzuim in de eigen zorgorganisatie.

INVESTEREN IN DE VITALITEIT IN DE ZORG

Investeren in de vitaliteit van zorgmedewerkers is essentieel om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven in het leveren van hoogwaardige zorg. Hoe je dit als zorgorganisatie doet?

 • Zorg voor een werkomgeving waarin open communicatie, respect en ondersteuning worden gestimuleerd.
 • Zorg ervoor dat zorgmedewerkers voldoende tijd hebben voor rust en ontspanning buiten het werk.
 • Investeer in de professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers door middel van trainingen, workshops en educatieve programma’s.
 • Zorg voor programma’s ter bevordering van de gezondheid en wellness.
 • Toon regelmatig erkenning en waardering voor het werk van zorgmedewerkers.
 • Bied ondersteuning bij stress en emotioneel welzijn.

DE VERNET VIEWER

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks 

 • Het effect van het verzuimbeleid wordt meetbaar
 • Direct vergelijk met vergelijkbare bedrijven in jouw branche
 • Benchmark met hoge deelnamegraad
 • In één oogopslag inzage in verbeterpunten
 • Waardevolle info over verzuimkosten

WAAROM IS VITALITEIT IN DE ZORG ZO BELANGRIJK?

Door te investeren in de vitaliteit van zorgmedewerkers verbeteren zorgorganisaties niet alleen het welzijn van hun medewerkers, maar beïnvloeden ze ook positief de kwaliteit van zorg en patiëntresultaten.

Daarnaast leidt het investeren in vitaliteit tot een daling van de verzuimkosten. Door te voorzien in programma’s die de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bevorderen, neemt het aantal ziektedagen af en dalen de verzuimkosten.

Dit draagt bij aan een efficiëntere werking van de zorgorganisatie en zorgt voor een positieve impact op de bedrijfsresultaten.

Maak kennis met de Viewer, download een gratis voorbeeld.

Voor meer dan 350 zorginstellingen verzorgen wij verzuim benchmarks. Onze viewer is voor hen een krachtige tool. Download gratis een voorbeeldexemplaar en ervaar zelf wat het kan beteken voor jouw organisatie.

Download gratis voorbeeld Viewer

Naam(Vereist)

GEZONDE, FITTE EN VITALE ZORGMEDEWERKERS, ZE MAKEN HET VERSCHIL!

Vitaliteit op de werkvloer is belangrijk omdat het niet alleen op de eerste plaats het geluk van de medewerkers vergroot maar ook de kern vormt van het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers. Wanneer medewerkers zich goed voelen, stralen ze positieve energie uit en dragen ze bij aan een gezonde en productieve werkomgeving. Wanneer een medewerker niet goed in zijn of haar vel zit, heeft dit een merkbare invloed op de gehele zorgorganisatie.

Al meer dan 350 zorgorganisaties hebben voor Vernet gekozen

VITALITEIT IN DE ZORG OOK  AANTREKKELIJK VOOR WERKGEVERS

Investeren in de vitaliteit van medewerkers heeft ook aanzienlijke voordelen voor de werkgever. Allereerst draagt het bij aan een hoger niveau van werknemersbetrokkenheid en -retentie. Door je als werkgever in te zetten voor het welzijn van het team, versterk je de banden en loyaliteit binnen de zorgorganisatie. Bovendien resulteert een vitale werkomgeving in een toename van de productiviteit en een verbetering van de algehele prestaties. Gezonde en gelukkige medewerkers zijn immers gemotiveerder en veerkrachtiger in hun werk.

VITALITEIT IN DE ZORG OOK  AANTREKKELIJK VOOR WERKGEVERS

Investeren in de vitaliteit van medewerkers heeft ook aanzienlijke voordelen voor de werkgever. Allereerst draagt het bij aan een hoger niveau van werknemersbetrokkenheid en -retentie. Door je als werkgever in te zetten voor het welzijn van het team, versterk je de banden en loyaliteit binnen de zorgorganisatie. Bovendien resulteert een vitale werkomgeving in een toename van de productiviteit en een verbetering van de algehele prestaties. Gezonde en gelukkige medewerkers zijn immers gemotiveerder en veerkrachtiger in hun werk.

HOE MEET JE VITALITEIT BIJ ZORGMEDEWERKERS?

Het meten van vitaliteit bij zorgmedewerkers kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke context en doelstellingen van de zorgorganisatie.

Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten en enquêtes die gericht zijn op aspecten zoals energieniveau, fysieke gezondheid, mentale welzijn, en werk gerelateerde stress bieden waardevolle inzichten.

Maar ook het uitvoeren van gezondheidsscreenings, zoals bloeddrukmetingen, cholesteroltests, en BMI-metingen, helpen om fysieke aspecten van vitaliteit te beoordelen.

Het beoordelen van mentale gezondheidsaspecten, zoals stressniveaus, emotioneel welzijn en veerkracht, kan worden gedaan via gestructureerde interviews of observaties.

Het organiseren van individuele of groepsfeedbacksessies waarbij zorgmedewerkers de mogelijkheid krijgen om hun ervaringen en uitdagingen met betrekking tot vitaliteit te delen, levert ook waardevolle kwalitatieve inzichten op.

Houd bij het meten van vitaliteit rekening met de privacy van medewerkers en zorg ervoor dat de gebruikte methoden ethisch verantwoord zijn. Bovendien is het van belang om de verzamelde gegevens zorgvuldig te analyseren en te gebruiken om gerichte interventies te ontwikkelen die de vitaliteit van zorgmedewerkers daadwerkelijk verbeteren.

VITALITEIT IN DE ZORG VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je de duurzame inzetbaarheid kunt optimaliseren. Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.

de vernet viewer
de vernet viewer

VITALITEIT IN DE ZORG VRAAGT OM  VERZUIMANALYSE

Met een verzuimanalyse ga je na hoe het met het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf is gesteld en hoe je de duurzame inzetbaarheid kunt optimaliseren. Om dit goed te kunnen opstellen en volgen leveren wij maandelijks aan 350 zorgorganisaties de Vernet Viewer op.

Test 2

Toggle content goes here, click edit button to change this text.