Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op de meeste gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via info@vernet.nl.

Met een verzuimrapport breng je structureel de beweging van verzuim en inzetbaarheid in beeld. Deze informatie kun je gebruiken om op te sturen en om verzuim bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

Door bijvoorbeeld te kijken naar het aantal verzuimmeldingen of de verzuimduur, of naar de inzetbaarheid per leeftijdsklasse of deeltijdsklasse, zie je wat om aandacht vraagt. Dit helpt je om gericht actie te ondernemen en op zoek te gaan naar het verhaal achter de cijfers.

Door een benchmark zet je de verzuimcijfers in perspectief. Oudere werknemers hebben vaak een hoger verzuim dan jongere werknemers. Je kan dan denken: we moeten ons op de ouderen focussen. Maar door het verzuim van de ouderen met de branche te vergelijken kan naar voren komen dat ze eigenlijk al goed scoren. En dat juist de jongere werknemers boven het branchegemiddelde scoren. Op basis hiervan kan je dan besluiten de jongeren werknemers meer aandacht te geven.

Een benchmark is pas echt betrouwbaar bij een groot aantal deelnemers. Dit is bij Vernet het geval. We hebben de volgende dekkingsgraad in de branches:

 • Ziekenhuizen 85%
 • GHZ 70%
 • GGZ 70%
 • VVT 60%

De Viewer, de kwartaalrapportage met branchevergelijking, komt uiterlijk de volgende data online:

 • Kwartaal 1: 31 januari
 • Kwartaal 2: 30 april
 • Kwartaal 3: 31 juli
 • Kwartaal 4: 31 oktober

Om de branchecijfers op tijd te berekenen en de Viewer op tijd te maken, vragen wij jullie om uiterlijk de 15e van de aanlevermaand aan te leveren:

 • Kwartaal 1: 1-15 januari
 • Kwartaal 2: 1- 15 april
 • Kwartaal 3: 1-15 juli
 • Kwartaal 4: 1-15 oktober

De cijfers van je eigen organisatie komen binnen drie werkdagen na aanlevering online op het klantenportaal. Je kunt de cijfers in dat document gebruiken ter controle op je eigen berekeningen.