Vernet Health Ranking

Elk jaar organiseert Vernet de Vernet Health Ranking. De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe een organisatie presteert op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. De beste drie organisaties uit elke branche worden dan door Vernet in het zonnetje gezet. Tevens heeft Vernet met al deze instellingen een goed gesprek over de inhoudelijke prestatie en dat levert elk jaar weer een schat aan informatie op.

De berekening van de Vernet Health Ranking is gebaseerd op een aantal verzuim-indicatoren, ieder met een eigen wegingsfactor. De belangrijkste indicatoren zijn:

  • verzuimpercentage
  • meldingsfrequentie
  • duurklasse
  • verzuimkosten per FTE
  • metingen per leeftijdsklasse, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijdsopbouw binnen de organisatie.

In de eindscore nemen we ook de stijging c.q. daling van de cijfers mee ten opzichte van het jaar dáárvoor.

De winnaars 2021 zijn bekend:

De winnaars van 2020 zijn bekend. Klik hier om het artikel te lezen!

Hier onder vind je infographic die we afgelopen jaar maakten met input van de VHR-winnaars 2019.