Eigen regie, doen we samen 

Bravis is een ziekenhuis in regio West-Brabant met twee hoofdlocaties in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Naar aanleiding van het behalen van de top 3 in de Vernet Health Ranking van 2023, ging Vernet op bezoek, waar we spraken met Verzuim & Re-integratieadviseurs Carolien Goossens en Sytske Martens en Zorggroepmanager Annelies Koeken-Vergouwen. 

Op de vraag naar wat hun idee is voor het succes noemt iedereen dat er consistent samen met medewerkers gekeken wordt naar hun duurzame inzetbaarheid en dat dit thema op allerlei tafels terugkomt. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van het vitaliteitsportaal Bravis Samen Vitaal, de start van het programma ‘Eigen regie, doen we samen’, het nieuwe jaargesprek en de ondersteuning vanuit HR.  

Op het Vitaliteitsportaal Bravis Samen Vitaal kunnen alle medewerkers op een laagdrempelige manier zelf verschillende soorten ondersteuning vinden. Het aanbod in dit portaal is heel breed: denk aan bijvoorbeeld ondersteuning bij allerlei levensthema’s zoals rouwverwerking, een scheiding, of de overgang. Maar er worden ook fitnessabonnementen aangeboden, workshops en metingen. Maar liefst 61% van de collega’s heeft inmiddels de weg hiernaartoe gevonden. De wandelcoach is bijvoorbeeld voor veel medewerkers een welkome interventie.  

Voor de medewerkers die nachtdiensten draaien is het traject ‘Vitaal door de nacht’ enkele jaren geleden gestart. Uit onderzoek blijkt dat gezonde voeding en een powernap in de nacht ervoor zorgen dat zorgmedewerkers nachtdiensten beter volhouden en alerter blijven maar ook dat gezond roosteren helpend is. De effecten zijn positief en inmiddels is het project op alle klinische afdelingen geïmplementeerd.  

‘Eigen regie, doen we samen’, wordt op allerlei manieren uitgedragen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is ook merkbaar in het gedachtengoed en gedrag in de aansturing. Het MT geeft een gezamenlijk commitment op de doelen en budgetten van alle clusters. Als er gaandeweg het jaar in één van de clusters een probleem ontstaat, dan spannen de clusters zich samen in om dit op te lossen. Dit voorbeeldgedrag straalt positief uit naar de rest van de organisatie waardoor het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel toeneemt en ook navolging krijgt in de rest van de organisatie. 

In de afgelopen jaren is de opzet van het jaargesprek ook aangepast aan het nemen van je eigen regie. Waar het vroeger meer een afdronk had van een beoordelingsgesprek, zitten de medewerkers nu aan het stuur. Medewerkers krijgen alle gelegenheid om te vertellen wat hun wensen zijn en waar ze zelf denken dat hun talenten liggen. Het gesprek krijgt daardoor een positieve insteek. Die is ook doorgevoerd bij het zelfroosteren. Waar je voorheen namelijk aangaf wanneer je níet kon werken, is dat nu veranderd in aangeven wanneer je wél wilt werken. 

Daarnaast is de begeleiding van de leidinggevende heel belangrijk omdat dat van groot belang blijkt voor de preventie van verzuim. Hier geldt eveneens dat samen werken aan eigen regie voorop staat. Zo worden leidinggevenden begeleid in het herkennen van psychisch verzuim en bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Binnen HR hebben Carolien en Sytske sinds een aantal jaren de functie van Verzuim & Re-ïntegratieadviseur. Zij ondersteunen zowel de leidinggevenden als de medewerkers  tijdens langdurig verzuim trajecten. Bovendien kunnen zij helpen met het tijdig bespreekbaar maken van lastige onderwerpen zoals zit je nog wel op de goede plek? Klopt de belasting nog met je belastbaarheid? Juist hierdoor worden medewerkers  die aangeven een andere functie(zwaarte) te willen vanwege hun eigen gezondheid, over het algemeen snel herplaatst. Daarmee wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot. 

Meer weten over Bravis? Bezoek de website.