Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben

“Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben.” Dat is de missie van GGZ Friesland. De kernwaarden bekwaam, betrokken en bevlogen helpen hen bij het realiseren van de missie. En het vertalen van deze missie met bijbehorende kernwaarden naar het verzuimbeleid en aanpak zorgt ervoor dat GGZ Friesland in de top 3 is geëindigd van de Vernet Health Ranking. Stefan Knobbe, medewerker inzetbaarheid legde ons het uit. 

Vernieuwde aanpak

Het afgelopen jaar is er vanuit de staf extra aandacht besteed aan een divisie van GGZ Friesland die, ten opzichte van de andere divisies, een hoog verzuim had. Hierbij is vooral ingezoomd op het leiderschap. Hoe deden we het en waar willen we naartoe? En wat vraagt dat van de leidinggevenden? Op basis van die gesprekken, is er aanvullend ook extra ondersteuning geboden voor gespreksvoering door leidinggevenden met hun medewerkers. En met resultaat. Het verzuim van de betreffende divisie is met bijna 3 procentpunt gedaald! 

Er zijn voor de mensen die je het hardst nodig hebben, is ook te merken in de maatwerk ondersteuning die leidinggevenden krijgen. Een leidinggevende met een zeer grote span of control (denk aan ca 100 medewerkers), krijgt extra ondersteuning vanuit de staf op het gebied van verzuim. Dit helpt niet alleen de leidinggevende, maar juist ook de medewerkers die hierdoor de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Aandacht voor mensen is en blijft cruciaal in het binden, boeien en inzetbaar houden van mensen.

Alleen als je zelf ook fit bent, kun je er echt zijn voor anderen. Daarom heeft GGZ Friesland haar intranet vernieuwd en is hier een breed scala aan interventies te vinden, naast bijvoorbeeld ook informatie over welke hulp je via de zorgverzekering kunt krijgen. Nieuwe medewerkers krijgen standaard de training over agressie preventie aangeboden. Hiermee worden ze op voorhand al weerbaarder gemaakt.

In 2024 gaan ze de succesvolle aanpak ook implementeren bij andere divisies. Waar ze in het traject tot op heden zich vooral richtten op de leidinggevende, willen ze in de uitrol van de aanpak ook de medewerkers meer betrekken, en het gesprek ook meer in de teams voeren. 

Van waarde zijn

Als mens, wil je graag van waarde zijn. GGZ Friesland kijkt daarom, in geval van verzuim naar wat iemand nog wel kan, in zijn eigen functie of (tijdelijk) met andere werkzaamheden. Wat zijn de kwaliteiten van de persoon en hoe kun je die goed benutten. Op die manier wordt ook de betrokkenheid behouden en is de drempel om terug te keren lager. Tevens worden er bij (dreigend) verzuim sneller interventies ingezet. Medewerkers worden eerder doorverwezen voor psychologische hulp.

Het helpt ook dat de raad van bestuur op een goede manier is betrokken. Ze snappen de business case achter verzuim en preventie en daardoor is er veel vrijheid om passende interventies in te zetten. Daarnaast stellen ze ook ambitieuze en tegelijkertijd reëel doelen op het gebied van verzuim. Het stellen van reëel doelen, zorgt ook voor budgettaire ruimte en werkt motiverender. 

En daarbij is ook aandacht voor de successen die ze samen behalen. Verzuim is vaak een negatief onderwerp. Je moet daardoor niet vergeten om ook de verbeteringen te koesteren en successen te vieren. Wees trots op wat je met elkaar hebt bereikt. De beste zorg leveren voor die mensen je je het hardst nodig hebben, kun je namelijk alleen samen met elkaar. En iedere medewerker heeft daar zijn aandeel in.

Wil je meer weten over GGZ Friesland? Bezoek de website.