De kunst is om het klein te houden 

Cedrah en Salem, twee aparte organisaties, verbonden in het werken vanuit de reformatorische levensovertuiging én sinds een kleine twee jaar door dezelfde HR manager. Vernet sprak met Jessica Verhoef, P&O adviseur bij Cedrah en Dianne van Duijn-Helmink, P&O adviseur bij Salem. 

De reformatorische levensovertuiging zorgt voor belangrijke waarden in de samenwerking. Medewerkers zijn onderdeel van een gemeenschap, zijn verbonden met elkaar en loyaal. De loyaliteit heeft soms ook zijn keerzijde. Mensen hebben de neiging om te lang door te gaan of te snel weer aan het werk te gaan met als gevolg dat ze zich vlak daarna weer ziek moeten melden. Om die reden zijn ze bij Salem twee jaar geleden gestart met het voeren van gesprekken en spiegelen met als gevolg dat de meldingsfrequentie inmiddels op het branchegemiddelde ligt.  

Goed werkgeverschap

In de CAO VVT is het recht om onbereikbaar te zijn opgenomen. Cedrah haakt hier positief op in, in de communicatie naar de medewerkers. In plaats van het sec als regel te communiceren, benadrukken ze in de communicatie over de regel het belang om goed voor jezelf te zorgen. Daarmee laat ze als werkgever zien dat ze goede werk-privébalans voor medewerkers hoog in het vaandel heeft staan.

Geen aparte programma’s  

Salem en Cedrah hebben beide geen aparte programma’s of themamaanden in het kader van verzuim en preventie. Ze zijn er beiden van overtuigd dat je je visie moet vertalen in het handelen. Dat betekent niet dat ze niets organiseren. Recent hebben ze gezamenlijk een evenement georganiseerd voor de leidinggevenden over waardegedreven leiderschap. Juist omdat ze de kwaliteit van het contact belangrijk vinden. 

Het is de kunst om het klein te houden.  

Wat kun je doen? Wat is goed toepasbaar in de praktijk. Zo werkt Cedrah in haar gesprekscyclus met medewerkers volgens het huis van werkvermogen. Dat zorgt er ook voor dat medewerkers meer eigen regie en verantwoordelijkheid nemen. Steeds meer zien ze dat medewerkers pro-actief komen met de vraag om verandering van functie omdat ze merken dat ze het werk niet oneindig kunnen blijven uitvoeren. Vaak lukt het dan om op korte termijn iemand te herplaatsen binnen de organisatie. 

  

Niet onnodig medicaliseren luidt het devies. Hoewel er goed contact is met de bedrijfsarts, schakelen ze deze alleen in als het echt nodig is. Vaak kan een verzuimcasus zonder inmenging van de bedrijfsarts worden opgelost. Daar waar het wettelijke nodig is of waar de reïntegratie afwijkt van wat je mag verwachten, wordt uiteraard wel gebruik gemaakt van de bedrijfsarts. 

Door de onderlinge samenwerking leren ze ook van elkaars best practices. Salem heeft een eigen behandelteam. Dit zijn medewerkers die bijvoorbeeld ergotherapie geven aan cliënten en daarnaast een aantal uren beschikbaar zijn voor arbodienstverlening voor eigen medewerkers. Zonder ingewikkelde aanvraagprocedures. Dat maakt dat de toegang laagdrempelig is. Cedrah gaat hier ook gebruik van maken. Dit sluit ook weer aan op de verbondenheid en het zorgen voor elkaar. 

  

Geen speciale actieweken of programma’s dus bij deze twee winnaars. Wel inspelen op de actualiteit, thema’ s die er spelen en deze vervolgens incorporeren in de reguliere processen en gesprekken. 

Meer weten over deze organisaties? Bezoek de websites van Cedrah en Salem