“Ziekte overkomt je, verzuim overleg je” 

Door kort op het proces te zitten, is Aveleijn een van de winnaars van de Vernet Health Ranking. Vernet toog naar Borne en ging in gesprek met Carla Grummel, manager HR en Dayenne Snijders, verzuimmedewerker. 

Vanaf 2020 is er een nieuw beleid uitgerold bij Aveleijn en dat werpt zijn vruchten af! Waar eerst iemand zich ziekmeldde en het overliet aan de organisatie om dit probleem te managen, zien ze tegenwoordig steeds meer bewustwording en verantwoordelijkheid  bij de medewerker om het werkproces te continueren. 

Samen kijken naar wat er wel kan 

Het besef van wat de gevolgen zijn van een verzuimmelding voor het team en de organisatie, is daarmee gegroeid en de betrokkenheid vergroot. Dat zorgt er ook weer voor dat er aan de voorkant een ander gesprek wordt gevoerd. Zit je een dag niet helemaal lekker in je vel, hoeft dat niet te betekenen dat je niet gaat werken. Je kan overleggen met je collega’s om bijvoorbeeld minder interactie te hebben met cliënten en je juist op de ondersteunende taken te storten. Of in bepaalde gevallen om een dienst te ruilen. Je kijkt met elkaar naar wat je nog wel kunt doen.  

Vitapleijn 

Dat het werk, juist vanwege de interactie met cliënten, zwaar kan zijn, is iets waar ze zich bij Aveleijn zeer van bewust zijn. Een impactvolle gebeurtenis kan soms ook pas na enige tijd effect hebben op een medewerker. Hierover wordt regelmatig gesproken en ook middels het waardenprogramma veel aandacht besteed. In dit waardenprogramma is veel  aandacht voor de medewerker, zoals de positie van de medewerker, ik-kracht, en besef van de interactie tussen cliënt en medewerker. Als werkgever heb je in deze branche een verantwoordelijkheid om je medewerkers weerbaar te maken.  

Ook preventief heeft Aveleijn een groot aanbod dat gericht is om te voorkomen dat iemand uitvalt. Naast het eerdergenoemde waardenprogramma kunnen medewerkers terecht op het Vitapleijn. Daar staat het vitaliteitsaanbod van Aveleijn. Er is een uitgebreide providerboog op het gebied van stoppen met roken tot budgetcoaching welke anoniem ingeschakeld kan worden. Dat maakt de drempel een stuk lager om deel te nemen. Maar ook aan het thema mantelzorg wordt uitgebreid aandacht besteed. En is dit aanbod niet voldoende in een bepaalde casus? Dan kijkt Aveleijn hoe iemand wel geholpen kan worden. Een juiste werk – privé balans is van belang om (langdurig) verzuim te voorkomen. 

Korte lijnen, specialisten op verzuim 

Bij een verzuimmelding meldt iemand zich bij de leidinggevende en de verzuimspecialist. Daarmee is Aveleijn snel in staat om passende maatregelen te treffen. Bij verwachting van kort verzuim maak je andere afspraken dan wanneer je direct al verwacht dat het een verzuimcasus wordt die langer duurt. Zowel voor de verzuimende medewerker als voor het team waar de medewerker deel van uitmaakt. Korte lijnen zijn daarbij essentieel. De medewerker, manager, verzuimspecialist en bedrijfsarts weten elkaar in dit proces goed te vinden. 

Managers hebben bij Aveleijn een grote span of control. De organisatie is zich ervan bewust dat daardoor aandacht voor de verzuimende medewerkers onder druk staat. Dat is mede de reden dat twee collega’s zich dedicated met verzuim bezighouden, te weten een re-integratieadviseur en een medewerker verzuim.  Zij beschikken over de expertise die nodig is om de medewerker en leiddinggevende goed te begeleiden in dit traject.  

Daarnaast is het voor medewerkers soms ook fijn om bepaalde zaken te kunnen bespreken met iemand die wat verder weg staat in plaats van met de leidinggevende. Ook voor leidinggevenden kan het fijn zijn om juist verzuimspecialisten in te schakelen bij het voeren van gesprekken met frequent verzuimende medewerkers. Niet vanuit een verantwoordingscontext, maar altijd vanuit de gedachte: “voorkomen is beter dan genezen”. 

De hulp en betrokkenheid van Aveleijn stopt niet na 104 weken. Aveleijn heeft er bewust voor gekozen om eigen risicodrager te zijn. De betrokkenheid blijft. 

Meer weten over Aveleijn? Bezoek de website.