Je mag niet verslappen als het goed gaat! 

Philadelphia is voor de 3e keer op rij en 7e keer in totaal in de top 3 geëindigd van de Vernet Health Ranking. Een unieke prestatie. Vernet schoof aan bij het werkoverleg van Team Vitaliteit om te achterhalen hoe ze dit doen. De basis op orde houden, in ontwikkeling blijven, blijven kijken waar het beter kan, leren van goede voorbeelden staan hoog in het vaandel. Je mag niet verslappen als het goed gaat. 

Als medewerker van Philadelphia voel je dat de organisatie geeft om (de gezondheid van) haar medewerkers. Welzijn is bijvoorbeeld ook een onderwerp dat besproken wordt. Dat zorgt voor een stevige relationele basis. Betrokkenheid, die mede tot stand komt door het continue gesprek tussen medewerkers en leidinggevende, versnelt, in geval van verzuim, de re-integratie.  

Leidinggevenden en hun voorbeeldgedrag zijn belangrijk. Doorgaans werken leidinggevenden in de ‘normale’ werkweek en hebben zorgverleners ook nacht- en weekenddiensten. Er is een mooi voorbeeld van een afdeling waar het verzuim verbluffend laag is; hier sluit de leidinggevende af en toe ook in het weekend of de nacht even aan om samen te eten of een praatje te maken, . 

Investeren in medewerkers

Philadelphia heeft een grote investeringsbereidheid als het gaat om de medewerker. Zo kunnen medewerkers, zonder tussenkomst van hun leidinggevende, gebruik maken van preventieve interventies, als zij het gevoel hebben dat ze dat nodig hebben. Of het nu gaat om thema’s als de overgang of het nieuwbakken moederschap. 

Tevens investeert Philadelphia in de ontwikkeling van medewerkers. Daardoor blijven ze in hun kracht staan. Dit alles zorgt ervoor dat je als medewerker ook echt voelt dat Philadelphia om je geeft en dat je je welzijn bespreekbaar durft te maken. Dat leidt tot en lager verzuim. 

Blijven kijken waar het beter kan

Al jarenlang is de kern van het verzuimbeleid gestoeld op het gedragsmodel, waarbij het uitgangspunt is dat het gedrag binnen de organisatie een belangrijke beïnvloeder is van hoe men met ziekte en verzuim omgaat. Nog belangrijker dan het model is de manier waarop Philadelphia zich dat eigen maakt en zo inbedt in de organisatie dat het past bij de cultuur. Theoretische modellen zijn leuk; het gaat erom dat je het goed in de praktijk brengt. 

Team Vitaliteit heeft een hoop expertise aan boord waarmee zij erin slaagt het verzuim laag te houden.  

Voor 2024 en verder hebben ze een aantal verbeterpunten. Het warm-zakelijke gesprek mag vaker gevoerd worden. Dit kan spannend zijn en Philadelphia begeleidt leidinggevenden hier ook bij. Beter kunnen omgaan met de verschillen tussen generaties is een wens, net zoals het opnemen van het thema vitaliteit in de onboarding en het meer (durven) experimenteren met interventies. Daarnaast blijven ze aandacht geven aan de basis: de manier waarop ze invulling geven aan hun verzuimbeleid- en aanpak. In alle lagen van de organisatie. Van Raad van Bestuur tot de medewerker op een zorglocatie. Op basis van hun herhaalde top 3 notering kunnen we wel stellen dat Philadelphia het goed doet op het gebied van verzuim, maar stilzitten of verslappen doen ze absoluut niet. 

  

Meer weten over Philadelphia? Bezoek de website.