Vernet Verdieping: verzuim 1e kwartaal 2021

In deze blog ‘Vernet Verdieping’ nemen we jou als lezer mee in de verzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2021.

Kwartaal en voortschrijdende verzuimcijfers
We starten met de kwartaalcijfers. Het verzuimpercentage zorgbreed over het eerste kwartaal 2021 komt uit op 7,56. In 2020 was het verzuimpercentage in dezelfde periode 7,39: een stijging van 2,3 procent. In 2019 was dit 6,74.

Om de beweging van verzuim over een bepaalde periode te kunnen volgen, kijken we ook naar de voortschrijdende cijfers. Het voortschrijdende verzuimpercentage komt uit op 6,89. Een jaar geleden was dit nog 6,33 procent, een stijging van 8,85 procent. Maar, als we kijken naar het verschil in het voortschrijdende jaarcijfer met een kwartaal geleden is het verschil slechts 0,9 procent: van 6,83 naar 6,89. Dit zou er op kunnen duiden dat het verzuimpercentage zich aan het stabiliseren is. Of dit daadwerkelijk zo is, gaan we de komende kwartalen zien.

Meldingsfrequentie
De meldingsfrequentie daalt opnieuw. De voortschrijdende meldingsfrequentie is met 0,91 nog nooit zo laag geweest. Het uitblijven van de reguliere griepgolf in de wintermaanden kan hiervan invloed zijn geweest. Zoals in eerdere blogs benoemd is een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalende of stabiele meldingsfrequentie een teken dat met name het langdurig verzuim toeneemt.

Duurklassen
Vernet onderschrijft vier duurklassen: kort, middel, lang en extra lang verzuim. Het verzuimpercentage stijgt in alle duurklasse, met uitzondering van de klasse kortdurend (1 t/m 14 dagen). De grootste stijging is nog steeds zichtbaar bij de duurklasse midden (15 t/m 91 dagen), namelijk 26,55 procent.

Verzuim naar leeftijd
In alle leeftijdsklassen is het verzuim toegenomen. In de categorie <26 is de stijging het grootst, namelijk 15,14 procent. Opvallend is het hoge verzuimpercentage in de groep >55, die komt uit op bijna 9 procent.

Gemiddelde duur & nulverzuim
Wederom stijgt het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer in een bepaalde periode ziek is geweest. De gemiddelde duur komt in het voortschrijdende jaar 2020-2 t/m 2021-1 uit op 31,6 dagen. Een jaar geleden was dit 24,7 dagen, een stijging van 6,9 dagen in één jaar tijd. Tegelijkertijd ziet Vernet in de cijfers dat de groep werknemers die geen enkele dag ziek was aanzienlijk is toegenomen. Dit wordt ook wel nulverzuim genoemd. Het nulverzuim in het voortschrijdende jaar 2020-2 t/m 2021-1 lag op 42,4 procent een jaar geleden was dat nog 38,4 procent. Dit betreft voortschrijdende cijfers.

Verzuim in de branche
In de branches ziekenhuizen (ZKH), gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) zien we een stijgende trend in het verzuimpercentage. De grootste stijging is bij VVT, namelijk 14,31 procent. Alleen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toont een afwijkend beeld.

Maandcijfers
Het landelijke zorgbrede verzuimpercentage in de maand maart komt uit op 7,41, een daling van 10,1 procent ten opzichte van een jaar terug. Dat betekent dat in de maand maart dagelijks ongeveer 69 duizend werknemers niet inzetbaar waren. We zien dat het verzuimpercentage in alle vier de branches in maart is afgenomen ten opzichte van een jaar terug: de kleinste van 5,9 procent in de VVT en de grootste daling van 19 procent in de GGZ. Opvallend is echter dat de maandcijfers van de GGZ aangeven dat er in 2021 weer een stijging is ingezet.

Heb je vragen over deze cijfers? Neem dan contact op via info@vernet.nl.

Klik hier om het bijbehorende persbericht te downloaden.