Vernet Verdieping: Verzuim in 2021

Verzuim vierde kwartaal 2021
We starten met de kwartaalcijfers. Het verzuimpercentage zorgbreed over het vierde kwartaal 2021 komt uit op 8,24. In 2020 was het verzuimpercentage in dezelfde periode 7,49: een stijging van 10 procent in een jaar tijd.

Jaarcijfers 2021
Om de beweging van verzuim te volgen, hebben we de verzuimcijfers van 2021 afgezet tegen voorgaande jaren. Het verzuimpercentage voor 2021 komt uit op 7,29. In 2020 was dit 6,83 procent. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd. Deze stijging is kleiner dan tussen 2019 en 2020, toen was de stijging namelijk 11,2%.

Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasse
Vernet constateert wederom dat het verzuim in alle vier de duurklasses (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het verzuimpercentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,3. Een jaar geleden was dit nog 2,98 procent, een stijging van bijna 11 procent. In de categorie 366-730 dagen is het verzuimpercentage gestegen van 1,46 naar 1,66, een stijging van bijna 14 procent. Het middellange verzuim 15-91 dagen is gedaald met bijna 5 procent ten opzichte van 2020. In 2020 scoorde deze categorie zeer hoog.

Meldingsfrequentie en gemiddelde duur
De meldingsfrequentie, hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden, is in het jaar 2021 gestegen naar 1,07, in 2020 was dit 1,02. Deze stijging is met name te verklaren door de ontwikkeling in het vierde kwartaal. In het laatste kwartaal is de meldingsfrequentie fors geklommen. Dit kan een mogelijk een effect zijn van de Omikron variant. De gemiddelde duur van het verzuim was in 2021 bijna 29 dagen. Dit is lager dan de gemiddelde duur over 2020.

Verzuim naar leeftijd
In alle leeftijdsklassen is het verzuim toegenomen. In de categorie <26 is de stijging het grootst, ruim 10 procent. Een stijging van 4,62 naar 5,09 procent. In de groep >55 komt het verzuim uit op 9,15 procent.

Branches
In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen (ZKH), verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden.