Vernet Verdieping: Verzuim in Q1 2022

Verzuim eerste kwartaal 2022
We starten met de kwartaalcijfers. Het verzuimpercentage zorgbreed over het eerste kwartaal 2022 komt uit op 9,83. In 2021 was het verzuimpercentage in dezelfde periode 7,56: een stijging van 30 procent in een jaar tijd. Om de beweging van verzuim te volgen, kijkt Vernet naar het voortschrijdende cijfer. Dit cijfer, waarbij vier aaneengesloten kwartalen samen worden genomen, komt uit op 7,85 procent tegen 6,89 procent in 2021. Een stijging van bijna 14 procent.

Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasse
Het verzuim in alle vier de duurklassen (kort-middel-lang-extra lang) is gestegen. De stijging in het eerste kwartaal is het grootst in de categorie kort verzuim. Het percentage in de categorie 1 t/m 14 dagen is 2,86 procent. Een jaar geleden was dit nog 0,97 procent, een stijging van bijna 200 procent. Ook de laatste twee duurklassen laten wederom een stijging zien. De categorie 92 t/m 365 dagen komt net onder de 3,5 procent uit. De categorie >365 dagen stijgt in het eerste kwartaal 2022 boven de 1 procent.

Meldingsfrequentie en gemiddelde duur
De meldingsfrequentie, hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden, is in het eerste kwartaal 2022 fors gestegen naar 2,13, in 2021 was dit 1,03. De trend van het vierde kwartaal 2021 zet door. Voortschrijdend zien we een meldingsfrequentie van 1,34 vergeleken met 0,91 een jaar geleden. De gemiddelde duur van het verzuim in het eerste kwartaal 2022 was 20,1 dagen. Dit is lager dan de gemiddelde duur een jaar geleden, toen was dit 31,5 dagen. Als we kijken naar het voortschrijdend jaar is de gemiddelde duur 24,9 vs. 31,6 dagen één jaar geleden. Dat de gemiddelde duur van een verzuimperiode daalt komt overigens niet omdat er minder mensen zijn die langdurig ziek zijn, maar omdat er veel nieuwe meldingen zijn. Deze nieuwe meldingen trekken de gemiddelde duur omlaag.

Verzuim naar leeftijd
In alle leeftijdsklassen is het verzuim toegenomen. In het eerste kwartaal is de sterkste stijging te zien bij de jongste twee leeftijdsgroepen, namelijk groep <26 kent een stijging van 55,34 procent en in de groep 26-35 is het 50,33 procent in een jaar tijd.

Branches
In alle vier de zorgbranches, ziekenhuizen (ZKH), gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT), is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Maandcijfers
Als laatste zoomen we in op de maandcijfers. Onderstaande grafiek laat zien dat het verzuimpercentage over de eerste drie maanden van 2022 hoger is dan over dezelfde periode in de afgelopen drie jaar. Het verzuim komt in maart 2022 uit op 10,55 procent, een jaar terug was dit 7,41 procent.