In gesprek met.. Judith van Raamwerk

Elk jaar spreekt Vernet met de best presterende organisaties uit de Vernet Health Ranking. De centrale vraag? Hoe houdt jouw organisatie het verzuim onder controle, wat is jullie aanpak en hoe kunnen anderen hiervan leren? Voorafgaand twee belangrijke dingen. 1. De ervaring leert: een ‘one-size-fits-all oplossing’ is er niet. Wat voor de ene organisatie werkt, hoeft voor de andere organisatie niet te werken. Geen garanties dus. 2. Ons belangrijkste doel met deze verhalenreeks is inspireren. Inspireren met gepaste trots vanuit de betrokken werkgevers.

In deze vijfde publicatie gaan we in gesprek met Judith Schuitema, P&O adviseur bij Raamwerk.

Judith Schuitema, P&O adviseur Raamwerk

Continuïteit en strak in de leer
We hebben continue zorg voor onze mensen. Tijdens ziekte is er regelmatig contact tussen leidinggevende en medewerker. Bij ons vindt standaard na twee weken een gesprek met de bedrijfsarts plaats, dit is iets wat we tijdig bij ziekmelding al plannen. De leidinggevende schakelt met de medewerker, met de bedrijfsarts maar ook met de P&O adviseur. De lijnen zijn kort en naast de reguliere verzuimgesprekken volgen we de Wet Verbetering Poortwachter, met bijvoorbeeld het plan van aanpak, goed op.

Het doel is om tijdens het traject de afstand tot de werkvloer te verkleinen. Maak het persoonlijk en zorg dat de medewerker, ook als hij of zij verzuimt, betrokken blijft bij de organisatie. Aandacht is belangrijk, aangeven waar de toegevoegde waarde van de medewerker zit. Mensen willen serieus genomen worden. Zorgen voor je mensen, samen op zoek naar balans. Vanuit P&O hebben we een adviserende en ondersteunende rol. We hebben regelmatig overleg met de leidinggevenden en zoomen tijdens onze overleggen in op specifieke situaties en casussen.

Re-integreren
We kijken samen met de medewerker naar re-integratiemogelijkheden. Het komt regelmatig voor dat een medewerker binnen een ander team onder een andere leidinggevende start met opbouwen of dat functies dusdanig worden aangepast zodat belastbaarheid vergroot kan worden. Maar ook boventallig op een (andere) afdeling aanwezig zijn behoort tot de mogelijkheden, eerst in arbeidstherapie en later tegen (gedeeltelijke) loonwaarde. Het doel is uiteindelijk meestal wel om terug te komen op de eigen werkplek. Binnen onze branche zijn de begeleidingsfuncties hetzelfde, maar de cliënten zijn heel divers. Dit zorgt er soms voor dat het ervaren wordt als een andere baan, wat vaak een positieve uitwerking heeft.

Psycholoog & Coaches beschikbaar
Binnen Raamwerk bieden we de mogelijkheid om met een bedrijfspsycholoog te praten. Dat kan curatief vanuit de bedrijfsarts, maar ook preventief op initiatief van de medewerker of vanuit de leidinggevende. Het doel is om verzuim te verkorten of zelfs te voorkomen. We werken ook met een pool van coaches. Als P&O adviseurs bemiddelen we tussen de medewerkers en de coaches en zoeken we naar de juiste klik.

COM
Ook beschikt Raamwerk over het COM dat staat voor Collegiale Opvang Medewerkers. Dit is een team medewerkers dat opvang biedt aan collega’s, die een schokkende of traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. We merken dat dit als laagdrempelig wordt ervaren, het helpt om de druk van de ketel te halen, zodat zij niet uitvallen door verzuim.