Trendbreuk: verzuim steeg deze zomer

Ziekteverzuim in juli 2022 op 7,89 procent, sterke toename in jaar tijd

De zorgsector heeft het ziekteverzuim in juli van dit jaar sterk zien toenemen in vergelijking tot een jaar eerder. Het verzuim kwam die maand uit op 7,89 procent tegen 6,77 in juli 2021. Dat is veel hoger dan op grond van historische cijfers kon worden verwacht.

We spreken van een trendbreuk, nu er sprake was van een toename van 16,5 procent in een jaar. De nieuwe data hebben betrekking op een maand waarin er sprake was van een golf besmettingen met een omikron-variant. Traditioneel kennen de zomermaanden juist een laag verzuim.

Verzuimontwikkeling per duurklasse
De stijging in de maand juli was het grootst in de categorie kort verzuim. Het percentage in de categorie 1 t/m 14 dagen kwam op 1,6. Een jaar geleden was dit nog 0,91 procent, een stijging van 76 procent. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is een opleving van het aantal Covid-besmettingen. Opnieuw was ook een stijging te zien in de laatste twee duurklassen met verzuim langer dan 92 dagen. Dit onderschrijft het beeld van een zorgsector die met veel langdurige ziektegevallen kampt.