Mantelzorg en verzuim

Wist jij dat….

  • 28% van de medewerkers in de zorg ook mantelzorgtaken heeft?
  • 29% hiervan meer dan 8 uur per week mantelzorg verleent?
  • 10% zelfs meer dan 20 uur per week?
  • Mantelzorgers 2 keer zoveel stressklachten hebben dan niet-mantelzorgende zorgcollega’s?
  • 48% op het werk niet bespreekt dat men mantelzorgtaken heeft?
  • Begrip en ondersteuning op de werkvloer een positief effect hebben op de gezondheid en het verzuim van mantelzorgers?

Bron: Factsheet Zorg en Welzijn en Mantelzorg van Werk en Mantelzorg

Dat was voor Vernet meer dan genoeg reden om Heidi Sprekelmeyer van Mantelzorgexpertisebureau Jong en Veer te vragen een webinar te verzorgen als onderdeel van ons jaarprogramma, exclusief voor klanten.

Mantelzorg is niet iets waar je voor kiest, zo vertelde Heidi. Het overkomt je. Vaak ben je je het ook niet eens bewust. Je noemt je dan ook geen mantelzorger, want je bent vader, moeder, dochter,… Zorgen voor de ander hoort erbij.

Mantelzorg is zo vanzelfsprekend dat we soms vergeten wat de invloed kan zijn van mantelzorg op het eigen leven en het werk.

Dat een medewerker ook mantelzorgtaken heeft, heeft effect op de energie, productiviteit en inzetbaarheid. Hierdoor heeft het ook effect op het team en de organisatie. Het is dus wel degelijk iets waar je als organisatie bij kunt ondersteunen. Vanuit zowel sociaal als zakelijk oogpunt. Interessant om te weten: er zijn specifieke interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor de organisatie en medewerker rondom ‘Mantelzorg’.  

Als organisatie is het daarom raadzaam om je af te vragen of je wel goed in beeld hebt, wie van jouw medewerkers mantelzorgtaken heeft en wat de impact hiervan is op het team en leidinggevenden.  En bijvoorbeeld ook te onderzoeken in hoeverre  de dilemma’s die door de combinatie van werk en mantelzorg ontstaan actief en met aandacht besproken worden

Pas als mantelzorg bespreekbaar is, kun je er immers achter komen welke behoefte de mantelzorgers hebben? En pas dan kun je nagaan wat jij als organisatie hierin kan en wil betekenen voor de mantelzorgers. Vervolgens is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden op de hoogte zijn van de visie en faciliteiten die de organisatie biedt.

Overigens weet niet iedere mantelzorger altijd direct goed aan te geven waar hij/zij behoefte aan heeft. En soms durven ze dat niet eens, omdat ze zich bijna schamen voor hun eigen behoefte. Want hoe vertel je je leidinggevende dat je eigenlijk niet extra vrij wilt zijn om thuis bij je zieke partner te blijven. Zorg daarom dat je leidinggevende goed en constructief het gesprek aan kunnen gaan, zowel zakelijk als sociaal.