Gezond leiderschap

Webinar Martijn Venus

Leiderschap. Een thema dat op steeds meer congressen en webinars opduikt. Dat is goed, want onderzoek toont aan dat gezond leiderschap voor veel organisaties een probleem is. Zo is leiderschap een belangrijke vertrekreden voor zorgprofessionals. Daarnaast vormt zich een verhoogd risico op verzuim voorafgaande het vertrek van een medewerker. Juist leiderschap is een belangrijke herstelfactor hierin. Maar, wat is leiderschap en gaat het hierbij alleen over de leidinggevende of zijn er meer factoren van invloed? Hoe kan het dat leiderschap de vitaliteit van de medewerkers en de mate van verzuim beïnvloedt?

Dit webinar biedt inzicht en inspiratie over wat leiderschap is, wanneer het gezond is, en hoe het kan bijdragen aan vitale teams. Waarbij de energie in balans is en verloop en verzuim laag. Want, voor de gezondheid van medewerkers is de leidinggevende belangrijker dan de huisarts.

Martijn Venus werkt sinds 2013 in de zorg en sinds 2017 als senior adviseur gezond werken. Hij heeft in ruim 50 organisaties HR- en zorgteams begeleid in gezond werken.

Informatie webinar

Logo IZZ

Wanneer: dinsdag 21 maart

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Waar: Online, meld je aan en ontvang deelname-link (deze wordt enkele dagen voorafgaand het webinar verstuurd)