Winnaars Vernet Health Ranking zijn bekend

De winnaars van de jaarlijkse Vernet Health Ranking zijn bekend. Deze ranglijst toont hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim, met een rapportcijfer als indicatie. Dat gebeurt voor vier branches: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Winnaars Vernet Health Ranking 2022

Winnaars van de Vernet Health Ranking zijn:

De winnaars van de Vernet Health Ranking hebben laten zien dat zij, samen met hun medewerkers, effectieve inspanningen hebben verricht om hun verzuimbeleid en aanpak om te zetten in klinkende resultaten en kunnen daarmee anderen inspireren. Een prestatie om trots op te zijn! De komende periode publiceert Vernet dan ook interviews met de winnaars op haar website

De berekening voor de Vernet Health Ranking is gebaseerd op een aantal verzuimindicatoren met een eigen wegingsfactor, te weten: het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, duurklasse, verzuimkosten per FTE en metingen per leeftijdsklasse.

Ontwikkelingen verzuim 2022

Vernet verzamelt en analyseert verzuimcijfers van 400 zorginstellingen in Nederland. Uit de gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuimpercentage in de zorgsector in 2022 uitkwam op 8,36. Dat is een stijging met 15% ten opzichte van 2021. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de toename in kort verzuim (1-14 dagen). Daarnaast was er sprake van een stijging in meldingsfrequentie, deze frequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden waarbij het aantal ziekmeldingen in een verslagperiode wordt gedeeld door het aantal werknemers in die periode. Deze kwam in 2022 uit op 1,54, terwijl deze in voorgaande jaren tussen de 1 en 1,1 lag.

Om de ontwikkeling van het verzuim in het jaar 2022 in beeld te brengen, heeft Vernet een korte video samengesteld.