In gesprek met Accare

Accare

Accare is een van de Vernet Health Ranking winnaars in de GGZ. Vernet ging langs in Assen bij Josella Hof (HR adviseur) en Meidina Oldenziel (Manager HRM) om het verhaal achter de deze prestatie te horen. In het gesprek kwamen de kernwoorden eigen regie, verantwoordelijkheid en actie veelvuldig aan bod. Dé gouden tip die zij anderen willen meegeven: “Luister naar de medewerker en zet de feedback dan ook meteen om in actie.” Lees de andere adviezen en tips van deze organisatie nu!

De organisatie

Met 27 vestigingen in het Noordoosten van het land is Accare een van de grootste GGZ-instellingen voor jeugdigen in Nederland. De organisatie richt zich op specialistische jeugdhulp en biedt een breed scala aan diensten, variërend van poliklinische behandelingen en dagbehandeling tot intensieve klinische zorg. Accare streeft ernaar om de kwaliteit van leven van kinderen, jongeren en hun gezinnen te verbeteren door effectieve en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te bieden.

Verzuimbegeleiding

Binnen Accare, wordt de focus veel meer dan voorheen gelegd op verzuimbegeleiding. De kracht zit hem hier volgens de organisatie in nabijheid; “Als een medewerker zich ziekmeldt, is er altijd contact. Het verzuimproces wordt op die manier goed bijgehouden en bijgestuurd. Ook wordt er gesproken over hoe de opbouw loopt, en gevraagd of dit naar de afgesproken wens verloopt.” Ook wanneer de medewerker inmiddels weer aan het werk is, wordt regelmatig opnieuw contact opgenomen om te vragen of alles nog goed verloopt en of de situatie veranderd is. Door geregeld contact te hebben met de medewerker wordt een veranderende situatie opgemerkt, en kan er gehandeld en geschakeld worden; “Deze aandacht wordt opgemerkt door de medewerkers. Ze geven aan dit fijn te vinden.”

Eigen regie

Bij Accare is eigen regie van zowel medewerkers als de teams een belangrijk thema en een groot onderdeel van de organisatievisie. Zelf geven ze aan dat het personeel een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft. De medewerkers stellen veel in werking om zich niet ziek te hoeven melden, en om het gesprek dat zij met de cliënt hebben doorgang te kunnen laten vinden. Dit wordt ook mogelijk gemaakt doordat het personeel zelf veel regie heeft in hun eigen agenda. Dit maakt het schuiven van afspraken mogelijk en biedt daardoor rust en ruimte. Op deze manier kan eigen regie positief bijdragen aan de werk-privé balans van de medewerkers, en daarmee indirect voor een lager verzuim zorgen. 

Vitaliteitsdashboard

Met de eigen regie wordt bedoeld dat je als medewerker echt zelf aan het roer staat van jouw loopbaan en werkgeluk. Accare probeert hier actief mogelijkheden, in de vorm van informatievoorziening en hulp, voor aan te bieden. Om al deze mogelijkheden overzichtelijk vorm te geven, is er een vitaliteitsdashboard opgezet. Hier kunnen de medewerkers allerlei ‘tegels’ vinden met informatie over, en hulp bij, diverse vraagstukken. Van rouw tot de overgang, en van financiële problemen tot zelfontwikkeling; “Per onderwerp leggen we uit wat het precies inhoudt, wat je hier als medewerker mee kan, en wat Accare hierin voor je kan betekenen.” Dit dashboard zal na de zomer ook als app op mobiele apparaten aangeboden worden, waardoor het toegankelijker en makkelijker wordt om hier regelmatig op te kijken. Daarnaast wordt contact met de organisatie toegankelijk gemaakt; “Bij iedere tegel staat ‘Heb je vragen? Neem contact op’. We proberen daarmee als organisatie op een laagdrempelige manier hulp en een luisterend oor te bieden.”

Luisteren en actie ondernemen

De organisatie biedt ook werplekonderzoek aan om medewerkers te helpen bij het optimaal inrichten van hun werkplek. Daarnaast wordt een Algemeen Medewerkers Onderzoek ‘AMO’ gehouden. De resultaten worden met de teams besproken waarna ook gekeken wordt wat er nodig is om bepaalde zaken te verbeteren. “Uit deze gesprekken haal je informatie bij de medewerkers. Vaak bevestigd hun verhaal de resultaten, maar ook hoor je soms toch nieuwe zaken die van belang zijn. Met deze informatie gaan we dan verder aan de slag.” Het belangrijkste wat bij deze gesprekken naar voren komt zijn drie punten die het team wil behouden en verder uit wil breiden, en drie punten waaraan gewerkt moet worden. De organisatie benadrukt in ons gesprek om niet alleen te luisteren, maar om ook echt actie te ondernemen; “De resultaten van dit onderzoek worden actief besproken met het team.” Niet alleen na het onderzoek, maar vormen een continu proces. Accare geeft aan feedback, zoals deze voortkomt uit deze gesprekken, serieus te nemen en daadwerkelijk om te zetten in actie. Dit wordt opgemerkt door het personeel, en krijgt altijd positieve respons; “Regelmatig informatie uit het team ophalen en daarop handelen, is de sleutel.”

Voor meer info over de organisatie, bekijk de website

Bekijk ook onze andere artikelen van winnaars van de Vernet Health Ranking