Laatste nieuws

grafiek1-leeftijd56-vp
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 5: werknemers van 56 jaar en ouder

Op dit moment valt ruim een kwart van de zorgmedewerkers in deze leeftijdsklasse. Het verzuim van deze groep heeft daarom een groot effect op het gemiddelde verzuim van alle medewerkers in de zorgsector.

0Vogellanden
In gesprek met Vogellanden

“Kijk je naar je bedrijf als Excelsheet, of gaat alles in wat je doet over mensen, waarde toevoeging en welzijn? Als dat laatste het geval is, doe je het goed.” Lees de inspirerende verzuimaanpak hier.

ETZ_Foto_Award
In gesprek met ETZ

‘Verzuim, daar heb je invloed op’ is het credo van het ETZ. Elke nieuwe leidinggevende krijgt deze visie op verzuim mee en gaat, met deze visie in het achterhoofd, het gesprek aan met zijn medewerkers. Dit gesprek, waarin geen onderwerp uit de weg wordt gegaan, is een belangrijke pijler van de aanpak van het ETZ. Lees het complete interview.

Jaarprogramma

In ons jaarprogramma delen vakgenoten kennis met elkaar over uiteenlopende inzetbaarheidsvraagstukken. Wij faciliteren dit op verschillende manieren. Zo organiseren we workshops, online inspiratiecolleges, themadagen en een-op-een gesprekken, op verzoek van onze klanten of aan de hand van de actualiteit. Gedurende het jaar kunnen er dus activiteiten worden toegevoegd aan het jaarprogramma.

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Vernet Health Ranking

De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe uw organisatie binnen de branche presteert op het gebied van ziekteverzuim en de bijbehorende verzuimschade. Wij maken de Vernet Health Ranking eens per jaar aan de individuele organisaties bekend als vast onderdeel van de Vernet Viewer. Elk jaar ontvangen de drie best presterende organisaties uit de verschillende branches een onderscheiding in de vorm van de Vernet Health Ranking award.