Laatste nieuws

Verzuimperjaar2022
Verzuim zorgsector bereikte recordhoogte in 2022

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. In het eerste kwartaal was het verschil met het jaar ervoor het grootst, in de kwartalen erna vlakte dit af.

ZorgecosysteemBehoudJongeren
Grijp de kansen om jonge professionals in zorg en welzijn te behouden

Welke inzichten krijg je als je verschillende onderzoekstrajecten naar jongeren bundelt? Lees inzichten en tips in dit overzichtelijke pamflet.

Mantelzorg
Mantelzorg en verzuim

Mantelzorg is een van de oorzaken waardoor medewerkers verzuimen. Door hier op een goede manier mee om te gaan, kun je je verzuim positief beïnvloeden

Jaarprogramma

In ons jaarprogramma delen vakgenoten kennis met elkaar over uiteenlopende inzetbaarheidsvraagstukken. Wij faciliteren dit op verschillende manieren. Zo organiseren we workshops, online inspiratiecolleges, themadagen en een-op-een gesprekken, op verzoek van onze klanten of aan de hand van de actualiteit. Gedurende het jaar kunnen er dus activiteiten worden toegevoegd aan het jaarprogramma.

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Vernet Health Ranking

De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe uw organisatie binnen de branche presteert op het gebied van ziekteverzuim en de bijbehorende verzuimschade. Wij maken de Vernet Health Ranking eens per jaar aan de individuele organisaties bekend als vast onderdeel van de Vernet Viewer. Elk jaar ontvangen de drie best presterende organisaties uit de verschillende branches een onderscheiding in de vorm van de Vernet Health Ranking award.