Blog IV – ‘Werkgevers inspireren werkgevers’: preventie, pilots en de providerboog

Winnaars van de Vernet Health Ranking aan het woord –

De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe een organisatie presteert op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Vernet gaat elk jaar met de best presterende organisaties in gesprek om het verhaal achter de cijfers op te halen. Wat is het geheim en hoe kunnen anderen hiervan leren? Eén kant-en-klare universele oplossing om de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten en het verzuim te verminderen? Die is er niet. Elke organisatie is anders. In deze blogreeks delen de winnaars van 2020 hun verhaal en tips. In deze blog alles over preventie, het starten van pilots en de inzet van een providerboog.

Onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en preventie zijn al jaren hot topic bij werkgevers. Daar is de zorgsector natuurlijk geen uitzondering in. Maar ook hier geldt dat er geen winnende formule bestaat, want elke organisatie maakt hierin haar keuze. De hamvraag is: hoe speel je in op de behoefte van alle medewerkers? En, hoe weet je welke interventie nu echt werkt?

Afbeelding 1: ‘Niet lekker in je vel A3’ van Ons Tweede Thuis, vanwege AVG-wetgeving zijn de namen van de contactpersonen verwijderd.

Lekker in je vel
Ingrid Klok van Ons Tweede Thuis vertelt: “Ons Tweede Thuis is een organisatie waar veel betrokken medewerkers werken, met veel verantwoordelijkheidsgevoel. De medewerkers regelen zelf veel onderling. Ook met betrekking tot preventie, re-integratie en verzuim. Als een medewerker uitvalt, dan is er contact met de locatiemanager en de adviseur inzetbaarheid. Alles gaat in samenwerking met de medewerker, zodat de medewerker zelfverantwoordelijk is en blijft. Ons uitgangspunt is dat medewerkers lekker in hun vel zitten. Want, dit merken onze cliënten. Ons Tweede Thuis vindt het belangrijk dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dat ze zich gesteund voelen door de organisatie, plezier in hun werk hebben en hun ontwikkelkracht benutten. We werken bijvoorbeeld met een brede providerboog (‘Plezier in je werk’). Aan de medewerkers worden allerlei tools geboden, waaronder e-learning en bijvoorbeeld mindfulness. Op ons Intranet ‘Plezier in je werk & vitaliteit’ kunnen medewerkers het gehele aanbod vinden. Ook hebben we kortgeleden het Ons Tweede Thuis ‘Niet lekker in je vel? A3’ gelanceerd. Dit A3 is zowel digitaal als fysiek gedeeld met onze medewerkers. Op het A3 is een greep uit de ondersteuningsmogelijkheden opgenomen”, aldus Ingrid.

Alles in huis
De ene werkgever maakt gebruik van externe providers, of juist een mix tussen in- en extern. Maar sommige werkgevers hebben ook alles in huis. Marleen Spaargaren van Heliomare geeft aan: “Ook op het preventie vlak zijn we actief. Als revalidatie specialist hebben we bijna alles zelf in huis, denk aan loopbaanbegeleiding, job coaching of inzet van re-integratie specialisten. Dus wat we onze patiënten bieden is ook beschikbaar voor ons eigen mensen”.

Inzetten op pilots
Welke interventie is het meest effectief en hoe kom je daar achter? Norbert Mimpen van Tactus Verslavingszorg daarover: “Inzicht is heel belangrijk. En daarbij is het goed om niet altijd het braafste jongetje van de klas te zijn, soms helpt het om gewoon te starten en resultaten te laten zien, dan kun je bij succes doorgaan. Pilots helpen om snel aan te slag te kunnen gaan. Die pilots kun je dan weer verder uit rollen. Je wilt geen hapsnap beleid, daar we hebben afgelopen jaar belangrijke stappen in gezet. We hebben een goede providerboog ingericht. Ik speel daar zelf een rol in, we hebben diverse coaches, bedrijfsarts en natuurlijk de leidinggevende. Alle mogelijkheden voor medewerkers zijn te vinden op het intranet. We willen zorgen dat de vindbaarheid en bereikbaarheid groter wordt, zodat de drempel om iets te gaan doen wordt verlaagd. Op ons intranet kunnen medewerkers bijvoorbeeld meteen zien wat de werkgever investeert, welk deel de zorgverzekering vergoedt en wat de eigen bijdrage van de medewerker is”. Of het werkt? “We focussen nu op van curatief naar preventief en dat gaat heel goed. We zien dat het verzuimcijfer stabiel is. Straks willen we ook de stap maken naar nog meer van preventief naar gerichte loopbaan coaching”, aldus Norbert.

Ook bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen worden pilots gedaan. Tonny de Waal en Anja Roodzant vertellen over hun ervaring met pilots: “In 2019 hebben we in verzorgingstehuis Bachten Dieke een pilot gedaan met diverse interventies. Het doel was om te kijken hoe we medewerkers meer regie kunnen geven over de eigen gezondheid. Het is belangrijk dat de medewerker goed voor zichzelf zorgt, zodat hij of zij vervolgens weer voor de patiënt kan zorgen. Onderdeel van de pilot waren diverse gesprekken en workshops: hoe kijk jij naar je eigen gezondheid. De vitaliteitscheck en inzet van coaches waren onderdeel van het aanbod. Zo hielden we de medewerkers letterlijk een spiegel voor, namelijk een rode/oranje/groene score op diverse onderdelen. Best confronterend, maar wel goede voeding voor een gesprek. Als werkgever kan en wil je niets verplichten, maar wil je alleen maar laten weten dat je kunt ondersteunen op bepaalde thema’s.

Bijsturen op basis van resultaten
De pilot verliep goed en was een succes. Medewerkers gingen echt aan de slag met de uitkomsten en namen zelf de regie. Als werkgever zagen we in de cijfers echt dat dit hielp. De pilot was erg arbeidsintensief en het gehele concept 1-op-1 opschalen voor 3500 medewerkers is lastig. We hebben dus met elkaar gekeken wat wel kan. We zijn gekomen tot een oplossing waarbij we een combinatie aanbieden van zowel fysieke als digitale interventies. Daarbij maken we gebruik van een vitaliteitsportaal, waarbij de medewerker direct een eigen profiel aanmaakt, waardoor het aanbod gepersonaliseerd is. Het portaal gaat aankomende maand live. Wij denken dat we hiermee een laagdrempelige en bereikbare set aan interventies bieden voor onze medewerkers”, vertellen Tonny en Anja.

In ons gesprek staan we ook stil bij de vraag: hoe kun je aantonen dat een bepaalde aanpassing in je beleid werkt? Tonny vertelt hoe ZorgSaam Zeeuw-Vlaanderen dit aanpakt: “Afgelopen jaar hebben we ook gebruik gemaakt van de kostenbatentool van TNO. Hiermee konden we goed inzichtelijk maken wat verzuim de organisatie exact kost en in hoeverre eventuele interventies kunnen helpen om de kosten te beperken. Een mooi middel om de handen bij het hoger management op elkaar te krijgen voor eventuele investeringen”.

Aandacht en herhaling
Niet elke werkgever werkt met een uitgebreide providerboog. Nanette van Benthum (verzuimcoördinator) en Willemieke de Booij (re-integratie specialist) van Activite zetten meer in op aandacht en herhaling: “We zijn binnen Activite ook bezig met duurzame inzetbaarheid en preventie, maar we werken niet met een gehele providerboog. Bij ons staat aandacht en herhaling voorop. Niet alleen op het niveau van de medewerker en de teammanager, maar juist ook in die laag daarboven. Het helpt om het thema verzuim in alle lagen op de agenda te hebben. Het is belangrijk dat ook de ‘top’ verzuim niet alleen maar ziet als kostenpost, maar er oog voor heeft dat het gaat om de mensen: hoe kunnen we een team op de been houden?”

Constant ontwikkelen
Veel werkgevers zien ook ruimte voor verbetering: “De wens is om nog meer de stap te maken naar duurzame inzetbaarheid. Aan de slag met de preventieve kant en daarbij een passende providerboog aanbieden. We doen daar nu al aardig wat op: fietsplan, fysio, voordelig sporten, etc., maar het kan altijd beter. Je wilt medewerkers blijven boeien en binden, dat is goed werkgeverschap. We zijn bijvoorbeeld nu ook bezig met leefstijlcoaches die ondersteunen op een gezond levenspatroon en we hebben een werkgroep die zich met specifieke thema’s bezighoudt. Nu buigen we ons bijvoorbeeld over veerkracht. Wat kunnen we op dat vlak doen. Maar, het blijft altijd lastig om de afweging te maken tussen investering vs. opbrengsten. Het idee is nu om een online platform in te richten met duidelijke vragenlijsten die de medewerkers op weg helpen om vervolgens te verleiden om zelf aan de slag te gaan. De uitslagen van de vragenlijsten worden gekoppeld aan de providerboog, zodat medewerkers weten wat er beschikbaar is”, vertelt Theresia Woltman van GGZ Friesland.

In de volgende blog een wrap-up met nog wat concrete tips van de werkgevers. Houd onze website in de gaten voor de allernieuwste blog! Vragen? Stuur een mailtje naar marjolijn@vernet.nl.