Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 1: werknemers jonger dan 26 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 1: werknemers jonger dan 26 jaar

Nieuws
INLEIDING In ons persbericht van afgelopen september rapporteerden we dat het verzuim in de zorgsector in één jaar tijd het meest gestegen is onder jonge werknemers. Over de periode vierde kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2022 komt het verzuimpercentage onder jongeren tot 26 jaar uit op 6,07. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode één jaar geleden. Vergeleken met drie jaar geleden (vóór de Covid-pandemie) is de stijging zelfs 66 procent. Reden voor ons om het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verder te onderzoeken. Om het verzuim te analyseren kijken we graag naar voortschrijdende cijfers. Daarmee sluiten we de eventuele pieken en dalen uit als gevolg van seizoenseffecten: in koude kwartalen is het verzuim gewoonlijk hoger dan in…
Read More
Verzuim na ruim een jaar corona onder de loep: verzuimduur vs. verzuimmelding

Verzuim na ruim een jaar corona onder de loep: verzuimduur vs. verzuimmelding

Nieuws
INLEIDINGHet afgelopen jaar is het verzuim in de zorgsector tot ongekende hoogte gestegen. Nu het einde van de coronacrisis lijkt te naderen blikken we terug om te kijken wat we hiervan kunnen leren. Gedurende het jaar hebben we steeds geprobeerd om aan de hand van maandcijfers de vinger aan de pols te houden. Nu er ruim een jaar voorbij is, willen we aan de hand van de kwartaalcijfers iets uitzoomen en de cijfers verder analyseren. Verzuim kun je van twee kanten benaderen: hoe lang (duur) en hoe vaak (verzuimmeldingen) verzuimt iemand? In dit stuk willen we in kaart brengen wat de huidige werkelijkheid van het zeldzaam hoge verzuim betekent voor duur en voor frequentie. Om het verzuim te analyseren kijken we graag naar voortschrijdende cijfers. Daarmee sluiten we namelijk de…
Read More