Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 5: werknemers van 56 jaar en ouder

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 5: werknemers van 56 jaar en ouder

Nieuws
INLEIDING In het vijfde en laatste deel van onze verzuimanalyses naar leeftijdsklasse verdiepen we ons in de groep werknemers van 56 jaar en ouder. Op dit moment valt ruim een kwart van de zorgmedewerkers in deze leeftijdsklasse. Het verzuim van deze groep heeft daarom een groot effect op het gemiddelde verzuim van alle medewerkers in de zorgsector. Evenals in onze vorige analyses naar leeftijdsklasse nemen we ook nu weer de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis. Daarmee kijken we naar de structurele ontwikkeling van het verzuim en krijgen we een indruk van de richting waarin het verzuim gaat. VERZUIM In kwartaal 3 van 2023 (voortschrijdend) komt het verzuimpercentage onder werknemers in de leeftijd van 56 jaar en ouder op 9,81. Daarmee wordt de daling doorgezet die…
Read More
Ontwikkelingen in Verzuim Q3

Ontwikkelingen in Verzuim Q3

Jaarprogramma
Webinar verzuimcijfers Q3 - 2023 Wat zien we in de verzuimcijfers over het derde kwartaal van dit jaar? Op woensdag 8 november stipt onze eigen expert, Danijela Budimir, tijdens dit webinar de belangrijkste ontwikkelingen en opvallende zaken aan. Exclusief voor Vernet klanten. Informatie webinar Wanneer: Woensdag 8 november Tijd: 10:00-10:45 uur Waar: Online, meld je aan en ontvang deelname-link (deze wordt enkele dagen voorafgaand het webinar verstuurd) Aanmelden
Read More
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 4: werknemers van 46 t/m 55 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 4: werknemers van 46 t/m 55 jaar

Nieuws
INLEIDING Als vervolg op de eerdere analyses van het verzuim in de diverse leeftijdsklassen verdiepen we ons nu in de categorie werknemers van 46 t/m 55 jaar. Zorgbreed valt op dit moment 23,4% van de werknemers in deze leeftijdsklasse. In dit verslag hebben we de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis genomen. We kijken naar voortschrijdend jaarcijfers om de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld te brengen en een idee te krijgen van welke kant het verzuim op gaat. Na een lange tijd van stijging heeft het totale verzuim zorgbreed in kwartaal 2 van 2023 (voortschrijdend) een daling ingezet. Onder werknemers in de leeftijd van 46 t/m 55 jaar komt het verzuimpercentage op 8,36 en is de afname minimaal vergeleken met de 8,39 in dezelfde…
Read More
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 3: werknemers van 36 t/m 45 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 3: werknemers van 36 t/m 45 jaar

Nieuws
INLEIDING Als vervolg op de analyse van het verzuim in de jongere leeftijdsklassen, verdiepen we ons nu in de leeftijdsklasse van 36 t/m 45 jaar. Zorgbreed valt 19% van de werknemers in deze leeftijdsklasse. In dit verslag hebben we de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis genomen. We kijken naar voortschrijdend jaarcijfers om de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld te brengen en een idee te krijgen van welke kant het verzuim op gaat. Over de periode tweede kwartaal van 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023 komt het verzuimpercentage onder werknemers in leeftijdsklasse 36 t/m 45 jaar uit op 7,85. Dat is een lichte stijging van één procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, de sterke groei van het verzuim…
Read More
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 2: werknemers van 26 t/m 35 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 2: werknemers van 26 t/m 35 jaar

Nieuws
INLEIDING Al enige tijd zien we dat het verzuim bij de jongere werknemers onder druk staat. Als vervolg op de analyse van het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verdiepen we ons daarom nu in de volgende leeftijdsklasse van 26 t/m 35 jaar. Ook deze groep laat een sterke verzuimgroei zien. Over het jaar 2022 komt het verzuimpercentage onder werknemers in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar uit op 7,29. Dat is een stijging van twintig procent ten opzichte van 2021, de grootste toename in verzuim vergeleken met de andere leeftijdsklassen. We kijken in deze analyse naar voortschrijdend jaarcijfers waarmee de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld wordt gebracht en we een idee krijgen van welke kant het verzuim op gaat. In dit verslag hebben we de voortschrijdende…
Read More
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 1: werknemers jonger dan 26 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 1: werknemers jonger dan 26 jaar

Nieuws
INLEIDING In ons persbericht van afgelopen september rapporteerden we dat het verzuim in de zorgsector in één jaar tijd het meest gestegen is onder jonge werknemers. Over de periode vierde kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2022 komt het verzuimpercentage onder jongeren tot 26 jaar uit op 6,07. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode één jaar geleden. Vergeleken met drie jaar geleden (vóór de Covid-pandemie) is de stijging zelfs 66 procent. Reden voor ons om het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verder te onderzoeken. Om het verzuim te analyseren kijken we graag naar voortschrijdende cijfers. Daarmee sluiten we de eventuele pieken en dalen uit als gevolg van seizoenseffecten: in koude kwartalen is het verzuim gewoonlijk hoger dan in…
Read More
Verzuim na ruim een jaar corona onder de loep: verzuimduur vs. verzuimmelding

Verzuim na ruim een jaar corona onder de loep: verzuimduur vs. verzuimmelding

Nieuws
INLEIDINGHet afgelopen jaar is het verzuim in de zorgsector tot ongekende hoogte gestegen. Nu het einde van de coronacrisis lijkt te naderen blikken we terug om te kijken wat we hiervan kunnen leren. Gedurende het jaar hebben we steeds geprobeerd om aan de hand van maandcijfers de vinger aan de pols te houden. Nu er ruim een jaar voorbij is, willen we aan de hand van de kwartaalcijfers iets uitzoomen en de cijfers verder analyseren. Verzuim kun je van twee kanten benaderen: hoe lang (duur) en hoe vaak (verzuimmeldingen) verzuimt iemand? In dit stuk willen we in kaart brengen wat de huidige werkelijkheid van het zeldzaam hoge verzuim betekent voor duur en voor frequentie. Om het verzuim te analyseren kijken we graag naar voortschrijdende cijfers. Daarmee sluiten we namelijk de…
Read More