Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 4: werknemers van 46 t/m 55 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 4: werknemers van 46 t/m 55 jaar

Nieuws
INLEIDING Als vervolg op de eerdere analyses van het verzuim in de diverse leeftijdsklassen verdiepen we ons nu in de categorie werknemers van 46 t/m 55 jaar. Zorgbreed valt op dit moment 23,4% van de werknemers in deze leeftijdsklasse. In dit verslag hebben we de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis genomen. We kijken naar voortschrijdend jaarcijfers om de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld te brengen en een idee te krijgen van welke kant het verzuim op gaat. Na een lange tijd van stijging heeft het totale verzuim zorgbreed in kwartaal 2 van 2023 (voortschrijdend) een daling ingezet. Onder werknemers in de leeftijd van 46 t/m 55 jaar komt het verzuimpercentage op 8,36 en is de afname minimaal vergeleken met de 8,39 in dezelfde…
Read More
Verzuim in het tweede kwartaal opnieuw gedaald

Verzuim in het tweede kwartaal opnieuw gedaald

Geen categorie, Nieuws
De dalende trend, waar zo op gehoopt is na jaren van stijging, zet ook in het tweede kwartaal door. In het tweede kwartaal van 2023 zien we dat het verzuim in de zorgsector flink gedaald is. Met name wegens de forse daling van het kortdurend verzuim voor deze periode. Het verzuimpercentage in dit kwartaal is 7,22. Hierin zien we een daling van zeven procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar (7,79). Deze daling is vooral toe te schrijven aan de sterke daling van het kortdurend verzuim. Kortdurend verzuim is met maar liefst 37 procent gedaald, van 1,32 procent naar 0,83 procent. Opvallend is dat het extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) echter twaalf procent gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Het extra lang verzuim is…
Read More
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 3: werknemers van 36 t/m 45 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 3: werknemers van 36 t/m 45 jaar

Nieuws
INLEIDING Als vervolg op de analyse van het verzuim in de jongere leeftijdsklassen, verdiepen we ons nu in de leeftijdsklasse van 36 t/m 45 jaar. Zorgbreed valt 19% van de werknemers in deze leeftijdsklasse. In dit verslag hebben we de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis genomen. We kijken naar voortschrijdend jaarcijfers om de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld te brengen en een idee te krijgen van welke kant het verzuim op gaat. Over de periode tweede kwartaal van 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023 komt het verzuimpercentage onder werknemers in leeftijdsklasse 36 t/m 45 jaar uit op 7,85. Dat is een lichte stijging van één procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, de sterke groei van het verzuim…
Read More
Verzuim zorgsector in eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

Verzuim zorgsector in eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

Geen categorie, Nieuws
Het verzuim in de zorgsector laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers. In vergelijking met het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2022 (9,83) is het met 11 procent gedaald naar 8,76 in 2023. Kortdurend verzuim is met maar liefst 33 procent gedaald, van 2,86 procent naar 1,92 procent. Alleen extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) vertoont een lichte stijging van 1,13 procent naar 1,28 procent Het verzuim onder jongeren steeg in 2022 sneller dan het verzuim onder ouderen. Des te opvallender is het dat de grootste daling van verzuim in het eerste kwartaal van 2023 onder jongeren is gemeten. Het verzuimpercentage in deze groep daalde van 8 naar 5,94, een daling van 26 procent. “We zijn zeer verheugd dat we…
Read More
Terugblik webinar ‘Gezond Leiderschap’

Terugblik webinar ‘Gezond Leiderschap’

Geen categorie, Nieuws
Gezond Leiderschap Dinsdag 21 maart gaf Martijn Venus, senior adviseur gezond werken, een webinar over gezond leiderschap. Een thema dat op steeds meer congressen en webinars opduikt en waar hij bij ruim 50 organisaties HR- en zorgteams in heeft begeleid. Leiderschap blijkt een belangrijke vertrekreden voor zorgprofessionals, en vormt ook een verhoogd risico op verzuim voorafgaande het vertrek van een medewerker. Juist leiderschap is een belangrijke herstelfactor hierin. Dit roept voor organisaties diverse vragen op. Wat is leiderschap en gaat het hierbij alleen over de leidinggevende of zijn er meer factoren van invloed? Hoe kan het dat leiderschap de vitaliteit van de medewerkers en de mate van verzuim beïnvloedt? Martijn gaf de deelnemers belangrijke tools om gezond leiderschap in de eigen organisatie toe te passen. Wat is gezond leiderschap? Leiderschap…
Read More
Ontwikkelingen in Verzuim Q1

Ontwikkelingen in Verzuim Q1

Agenda, Geen categorie, Jaarprogramma, Nieuws
Webinar verzuimcijfers Q1 - 2023 Wat zien we in de verzuimcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar? Op maanddag 8 mei stipt onze eigen expert, Danijela Budimir, tijdens dit webinar de belangrijkste ontwikkelingen en opvallende zaken aan. Exclusief voor Vernet klanten. Informatie webinar Wanneer: Maandag 8 mei Tijd: 13:00-14:00 uur Waar: Online, meld je aan en ontvang deelname-link (deze wordt enkele dagen voorafgaand het webinar verstuurd) Aanmelden
Read More
Gezond leiderschap

Gezond leiderschap

Agenda, Geen categorie, Jaarprogramma, Nieuws
Webinar Martijn Venus Leiderschap. Een thema dat op steeds meer congressen en webinars opduikt. Dat is goed, want onderzoek toont aan dat gezond leiderschap voor veel organisaties een probleem is. Zo is leiderschap een belangrijke vertrekreden voor zorgprofessionals. Daarnaast vormt zich een verhoogd risico op verzuim voorafgaande het vertrek van een medewerker. Juist leiderschap is een belangrijke herstelfactor hierin. Maar, wat is leiderschap en gaat het hierbij alleen over de leidinggevende of zijn er meer factoren van invloed? Hoe kan het dat leiderschap de vitaliteit van de medewerkers en de mate van verzuim beïnvloedt? Dit webinar biedt inzicht en inspiratie over wat leiderschap is, wanneer het gezond is, en hoe het kan bijdragen aan vitale teams. Waarbij de energie in balans is en verloop en verzuim laag. Want, voor de…
Read More
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 2: werknemers van 26 t/m 35 jaar

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 2: werknemers van 26 t/m 35 jaar

Nieuws
INLEIDING Al enige tijd zien we dat het verzuim bij de jongere werknemers onder druk staat. Als vervolg op de analyse van het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verdiepen we ons daarom nu in de volgende leeftijdsklasse van 26 t/m 35 jaar. Ook deze groep laat een sterke verzuimgroei zien. Over het jaar 2022 komt het verzuimpercentage onder werknemers in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar uit op 7,29. Dat is een stijging van twintig procent ten opzichte van 2021, de grootste toename in verzuim vergeleken met de andere leeftijdsklassen. We kijken in deze analyse naar voortschrijdend jaarcijfers waarmee de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld wordt gebracht en we een idee krijgen van welke kant het verzuim op gaat. In dit verslag hebben we de voortschrijdende…
Read More
Verzuim zorgsector bereikte recordhoogte in 2022

Verzuim zorgsector bereikte recordhoogte in 2022

Geen categorie, Nieuws
Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. Dat betekent een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar 2021 waarin een verzuimpercentage van 7,29 werd gemeten. Hoewel er in alle kwartalen van 2022 sprake was van een stijging, valt op dat dit verschil in het eerste kwartaal het grootst was ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen steeg het verzuimpercentage van 7,56 naar 9,85. In het laatste kwartaal steeg het verzuimpercentage van 8,24 naar 8,52. De stijging werd vooral veroorzaakt door de stijging in kort verzuim. Daarnaast was er sprake van een enorme stijging in meldingsfrequentie, die aangeeft hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziek meldden. Doorgaans schommelt de voortschrijdende meldingsfrequentie tussen de 1 en…
Read More
Grijp de kansen om jonge professionals in zorg en welzijn te behouden

Grijp de kansen om jonge professionals in zorg en welzijn te behouden

Geen categorie, Nieuws
Het verzuim onder jongeren stijgt sneller dan onder ouderen. Dat blijkt uit een verdiepende analyse van Vernet. Daarnaast zien organisaties hoge uitstroom onder jongeren. Reden genoeg voor de Onderzoekscoalitie voor de zorg, om in te zoomen op "jongeren" en kansen te identificeren om jongeren inzetbaar te houden. In het pamflet hebben zij de uitkomsten van verschillende onderzoekstrajecten gebundeld en geven zij praktishe tips. Pamflet Grijp de kansen om jonge professionals in zorg en welzijn te behoudenDownloaden De Onderzoekscoalitie voor de zorg is een samenwerking van PFZW, IZZ, PGGM, PGGM&CO, FWG, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en Vernet.
Read More