De kunst is om het klein te houden 

De kunst is om het klein te houden 

Geen categorie, Nieuws
Cedrah en Salem, twee aparte organisaties, verbonden in het werken vanuit de reformatorische levensovertuiging én sinds een kleine twee jaar door dezelfde HR manager. Vernet sprak met Jessica Verhoef, P&O adviseur bij Cedrah en Dianne van Duijn-Helmink, P&O adviseur bij Salem.  De reformatorische levensovertuiging zorgt voor belangrijke waarden in de samenwerking. Medewerkers zijn onderdeel van een gemeenschap, zijn verbonden met elkaar en loyaal. De loyaliteit heeft soms ook zijn keerzijde. Mensen hebben de neiging om te lang door te gaan of te snel weer aan het werk te gaan met als gevolg dat ze zich vlak daarna weer ziek moeten melden. Om die reden zijn ze bij Salem twee jaar geleden gestart met het voeren van gesprekken en spiegelen met als gevolg dat de meldingsfrequentie inmiddels op het branchegemiddelde ligt.  …
Lees meer
Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben

Geen categorie, Nieuws
"Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben." Dat is de missie van GGZ Friesland. De kernwaarden bekwaam, betrokken en bevlogen helpen hen bij het realiseren van de missie. En het vertalen van deze missie met bijbehorende kernwaarden naar het verzuimbeleid en aanpak zorgt ervoor dat GGZ Friesland in de top 3 is geëindigd van de Vernet Health Ranking. Stefan Knobbe, medewerker inzetbaarheid legde ons het uit.  Vernieuwde aanpak Het afgelopen jaar is er vanuit de staf extra aandacht besteed aan een divisie van GGZ Friesland die, ten opzichte van de andere divisies, een hoog verzuim had. Hierbij is vooral ingezoomd op het leiderschap. Hoe deden we het en waar willen we naartoe? En wat vraagt dat van de leidinggevenden? Op basis van die gesprekken, is er aanvullend ook extra ondersteuning geboden voor gespreksvoering door…
Lees meer
Eigen regie, doen we samen 

Eigen regie, doen we samen 

Geen categorie, Nieuws
Bravis is een ziekenhuis in regio West-Brabant met twee hoofdlocaties in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Naar aanleiding van het behalen van de top 3 in de Vernet Health Ranking van 2023, ging Vernet op bezoek, waar we spraken met Verzuim & Re-integratieadviseurs Carolien Goossens en Sytske Martens en Zorggroepmanager Annelies Koeken-Vergouwen.  Op de vraag naar wat hun idee is voor het succes noemt iedereen dat er consistent samen met medewerkers gekeken wordt naar hun duurzame inzetbaarheid en dat dit thema op allerlei tafels terugkomt. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van het vitaliteitsportaal Bravis Samen Vitaal, de start van het programma 'Eigen regie, doen we samen', het nieuwe jaargesprek en de ondersteuning vanuit HR.   Op het Vitaliteitsportaal Bravis Samen Vitaal kunnen alle medewerkers op een laagdrempelige manier…
Lees meer
“Ziekte overkomt je, verzuim overleg je” 

“Ziekte overkomt je, verzuim overleg je” 

Geen categorie, Nieuws, Vernet Health Ranking
Door kort op het proces te zitten, is Aveleijn een van de winnaars van de Vernet Health Ranking. Vernet toog naar Borne en ging in gesprek met Carla Grummel, manager HR en Dayenne Snijders, verzuimmedewerker.  Vanaf 2020 is er een nieuw beleid uitgerold bij Aveleijn en dat werpt zijn vruchten af! Waar eerst iemand zich ziekmeldde en het overliet aan de organisatie om dit probleem te managen, zien ze tegenwoordig steeds meer bewustwording en verantwoordelijkheid  bij de medewerker om het werkproces te continueren.  Samen kijken naar wat er wel kan  Het besef van wat de gevolgen zijn van een verzuimmelding voor het team en de organisatie, is daarmee gegroeid en de betrokkenheid vergroot. Dat zorgt er ook weer voor dat er aan de voorkant een ander gesprek wordt gevoerd. Zit…
Lees meer
Het gevoel hebben er in je eentje voor te staan, is killing! 

Het gevoel hebben er in je eentje voor te staan, is killing! 

Geen categorie, Nieuws
Vertrouwen, samen, eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid openheid, maatwerk, organisatietrots, erbij horen zijn steekwoorden van de cultuur van Maria-oord. En juist dat maakt dat Maria-oord in de top 3 van de Vernet Health Ranking is geëindigd, aldus Grazia van der Ven, manager Community Care en Albert Vlemmix, bestuurder.    De kijk op verzuim is in de loop der jaren veranderd. Verzuimen is soms een keuze en juist dat proberen ze voor te zijn. De onderlinge verbinding in een team is hiervoor cruciaal. Als dit ontbreekt, ben je eerder geneigd om je "gewoon ziek" te melden bij je manager en het te laten voor wat het is. Juist dat gevoel van samen verantwoordelijk te zijn voor de clienten, zorgt ervoor dat de drempel om te verzuimen hoger is en dat mensen vaak al hebben…
Lees meer
Verzuim zorgpersoneel daalt voor vijfde kwartaal op rij 

Verzuim zorgpersoneel daalt voor vijfde kwartaal op rij 

Geen categorie, Nieuws
Voor het vijfde kwartaal op rij is het verzuim onder medewerkers in de zorgsector  gedaald. In het eerste kwartaal van 2024 komt het verzuimpercentage uit op 8,53. Een daling van 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Toen kwam het verzuimpercentage uit op 8,76. Het voortschrijdend verzuim waarmee de structurele ontwikkeling van verzuim in beeld wordt gebracht, komt uit op 7,69 procent. Een jaar eerder was dit nog 8,10 procent, een daling van 5 procent. De daling van verzuim is in alle leeftijdsklassen terug te zien. De stijging van extra lang verzuim, verzuim langer dan 365 dagen, is daarentegen nog niet voorbij. Dit percentage steeg van 2,01 naar 2,07, een toename van 3 procent. "Het is ontzettend fijn om voor de vijfde keer op rij goed nieuws…
Lees meer
Minder verzuim zorgpersoneel in 2023, daling vlakt af

Minder verzuim zorgpersoneel in 2023, daling vlakt af

Geen categorie, Nieuws
Het afgelopen jaar is het verzuim onder zorgpersoneel ieder kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Deze afname wordt wel kleiner. Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over 2023 komt uit op 7,75. In 2022 was het 8,36, een daling van 7,3 procent. In tegenstelling tot het kort verzuim stijgt het verzuim langer dan 365 dagen. Dit stijgt voor het eerst tot boven de 2 procent. De meldingsfrequentie nam af tot 1,30. Daling vlakt afAls we de cijfers van 2022 en 2023 met elkaar vergelijken zien we dat de daling ieder kwartaal iets minder wordt. In het eerste kwartaal was er sprake van een daling van maar liefst 11 procent, in het tweede, derde en vierde kwartaal gevolgd door een daling van respectievelijk 7, 6 en 3 procent. Extra lang verzuim…
Lees meer
Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 5: werknemers van 56 jaar en ouder

Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 5: werknemers van 56 jaar en ouder

Nieuws
INLEIDING In het vijfde en laatste deel van onze verzuimanalyses naar leeftijdsklasse verdiepen we ons in de groep werknemers van 56 jaar en ouder. Op dit moment valt ruim een kwart van de zorgmedewerkers in deze leeftijdsklasse. Het verzuim van deze groep heeft daarom een groot effect op het gemiddelde verzuim van alle medewerkers in de zorgsector. Evenals in onze vorige analyses naar leeftijdsklasse nemen we ook nu weer de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis. Daarmee kijken we naar de structurele ontwikkeling van het verzuim en krijgen we een indruk van de richting waarin het verzuim gaat. VERZUIM In kwartaal 3 van 2023 (voortschrijdend) komt het verzuimpercentage onder werknemers in de leeftijd van 56 jaar en ouder op 9,81. Daarmee wordt de daling doorgezet die…
Lees meer
Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Geen categorie, Nieuws
In vergelijking met het verzuimpercentage over het derde kwartaal van 2022 (7,37) is het verzuim met 6,4 procent gedaald naar 6,9 in 2023. In het eerste kwartaal was er sprake van een daling van maar liefst 11 procent, gevolgd door een daling van ruim 7 procent in het tweede kwartaal. Sterke daling kortdurend verzuim, stijging extra lang verzuim In bijna alle duurklassen, van kort tot lang, daalde het verzuim. Kortdurend verzuim is met maar liefst 31 procent gedaald, van 1,22 procent naar 0,84 procent. Alleen extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) vertoont een stijging van 12 procent naar 1,25 procent. “We zijn ontzettend blij dat de dalende trend in verzuim onder zorgmedewerkers doorzet”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. “Op de eerste plaats voor de medewerkers. Minder verzuim…
Lees meer
Terugblik webinar ‘Werkgeluk in de zorg’

Terugblik webinar ‘Werkgeluk in de zorg’

Geen categorie, Nieuws
Werkgeluk in de zorg Dinsdag 26 september gaf Anne Brouwer, Gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond, docent en auteur, een webinar over werkgeluk. De zorgsector heeft al geruime tijd te maken met diverse uitdagingen die de balans op de werkvloer kunnen verstoren. Denk aan onderbezetting, hoog verzuim en een krappe arbeidsmarkt. Hoe houd je je medewerkers gemotiveerd, gelukkig en betrokken? Ben jij als leidinggevende of HR-manager de verantwoordelijke voor het werkgeluk van de medewerkers, of ligt het eigenaarschap volledig bij de medewerker? Steeds vaker zetten zorgorganisaties werkgeluk op de agenda om er méér aandacht aan te schenken, want de wens om op korte termijn vooral véél werknemers in dienst te hebben die gelukkig werken, is groot. Gezonde, productieve, creatieve en energieke collega’s zijn immers broodnodig in de zorg. Anne streeft er…
Lees meer