Van onrust naar werklust 

Van onrust naar werklust 

Agenda, Geen categorie, Jaarprogramma
Iedereen wil toegevoegde waarde leveren, en niet alleen maar doen wat nodig is, hard aan het werk op je eigen eiland. Maar soms is de verbinding met de organisatie een beetje zoek. Dan moet het anders, maar hoe? En wat dan? Oftewel hoe breng (je) werklust terug? Isabelle Coppens heeft een mooie methode ontwikkeld om op een positieve manier bij te dragen aan het creëren van werklust of die te vergroten. In 2019 richtte ze so vividly op om werknemers te helpen floreren in hun werk, waardoor ze beter presteren, energieker aan het werk gaan en door de vergrote betrokkenheid minder snel verzuimen. Op 12 september komt Isabelle vertellen hoe jij je team kunt begeleiden naar een cultuur vol werklust waar iedereen in floreert. Wat: Webinar Van onrust naar werklust…
Lees meer
Rouw op de werkvloer 

Rouw op de werkvloer 

Agenda, Geen categorie, Jaarprogramma
Verlies is meer dan alleen het ervaren van rouw. Het heeft impact op het emotioneel en fysiek functioneren en op het dagelijks leven. Niet alleen het verlies van een dierbare geeft gemis, pijn en verdriet. Ook veranderingen in de organisatie of het los moeten laten van werkzaamheden kennen vaak een rouwproces. Maar wat kun je als HR-professional betekenen voor je medewerkers? Marrit van Exel kan als trainer, A&O-psycholoog, HR-professional en ervaringsdeskundige bruggen slaan tussen werknemers en werkgevers. In september komt ze vertellen over verlies, rouw en veerkracht. Wat: Webinar Rouw op de werkvloer Wanneer: maandag 30 september 11:00 - 12:00 uur Waar: Online, je ontvangt na aanmelding een link om deel te nemen. Meld je direct aan
Lees meer
Je mag niet verslappen als het goed gaat! 

Je mag niet verslappen als het goed gaat! 

Geen categorie, Nieuws
Philadelphia is voor de 3e keer op rij en 7e keer in totaal in de top 3 geëindigd van de Vernet Health Ranking. Een unieke prestatie. Vernet schoof aan bij het werkoverleg van Team Vitaliteit om te achterhalen hoe ze dit doen. De basis op orde houden, in ontwikkeling blijven, blijven kijken waar het beter kan, leren van goede voorbeelden staan hoog in het vaandel. Je mag niet verslappen als het goed gaat.  Als medewerker van Philadelphia voel je dat de organisatie geeft om (de gezondheid van) haar medewerkers. Welzijn is bijvoorbeeld ook een onderwerp dat besproken wordt. Dat zorgt voor een stevige relationele basis. Betrokkenheid, die mede tot stand komt door het continue gesprek tussen medewerkers en leidinggevende, versnelt, in geval van verzuim, de re-integratie.   Leidinggevenden en hun voorbeeldgedrag…
Lees meer
De kunst is om het klein te houden 

De kunst is om het klein te houden 

Geen categorie, Nieuws
Cedrah en Salem, twee aparte organisaties, verbonden in het werken vanuit de reformatorische levensovertuiging én sinds een kleine twee jaar door dezelfde HR manager. Vernet sprak met Jessica Verhoef, P&O adviseur bij Cedrah en Dianne van Duijn-Helmink, P&O adviseur bij Salem.  De reformatorische levensovertuiging zorgt voor belangrijke waarden in de samenwerking. Medewerkers zijn onderdeel van een gemeenschap, zijn verbonden met elkaar en loyaal. De loyaliteit heeft soms ook zijn keerzijde. Mensen hebben de neiging om te lang door te gaan of te snel weer aan het werk te gaan met als gevolg dat ze zich vlak daarna weer ziek moeten melden. Om die reden zijn ze bij Salem twee jaar geleden gestart met het voeren van gesprekken en spiegelen met als gevolg dat de meldingsfrequentie inmiddels op het branchegemiddelde ligt.  …
Lees meer
Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben

Geen categorie, Nieuws
"Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben." Dat is de missie van GGZ Friesland. De kernwaarden bekwaam, betrokken en bevlogen helpen hen bij het realiseren van de missie. En het vertalen van deze missie met bijbehorende kernwaarden naar het verzuimbeleid en aanpak zorgt ervoor dat GGZ Friesland in de top 3 is geëindigd van de Vernet Health Ranking. Stefan Knobbe, medewerker inzetbaarheid legde ons het uit.  Vernieuwde aanpak Het afgelopen jaar is er vanuit de staf extra aandacht besteed aan een divisie van GGZ Friesland die, ten opzichte van de andere divisies, een hoog verzuim had. Hierbij is vooral ingezoomd op het leiderschap. Hoe deden we het en waar willen we naartoe? En wat vraagt dat van de leidinggevenden? Op basis van die gesprekken, is er aanvullend ook extra ondersteuning geboden voor gespreksvoering door…
Lees meer
Eigen regie, doen we samen 

Eigen regie, doen we samen 

Geen categorie, Nieuws
Bravis is een ziekenhuis in regio West-Brabant met twee hoofdlocaties in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Naar aanleiding van het behalen van de top 3 in de Vernet Health Ranking van 2023, ging Vernet op bezoek, waar we spraken met Verzuim & Re-integratieadviseurs Carolien Goossens en Sytske Martens en Zorggroepmanager Annelies Koeken-Vergouwen.  Op de vraag naar wat hun idee is voor het succes noemt iedereen dat er consistent samen met medewerkers gekeken wordt naar hun duurzame inzetbaarheid en dat dit thema op allerlei tafels terugkomt. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van het vitaliteitsportaal Bravis Samen Vitaal, de start van het programma 'Eigen regie, doen we samen', het nieuwe jaargesprek en de ondersteuning vanuit HR.   Op het Vitaliteitsportaal Bravis Samen Vitaal kunnen alle medewerkers op een laagdrempelige manier…
Lees meer
“Ziekte overkomt je, verzuim overleg je” 

“Ziekte overkomt je, verzuim overleg je” 

Geen categorie, Nieuws, Vernet Health Ranking
Door kort op het proces te zitten, is Aveleijn een van de winnaars van de Vernet Health Ranking. Vernet toog naar Borne en ging in gesprek met Carla Grummel, manager HR en Dayenne Snijders, verzuimmedewerker.  Vanaf 2020 is er een nieuw beleid uitgerold bij Aveleijn en dat werpt zijn vruchten af! Waar eerst iemand zich ziekmeldde en het overliet aan de organisatie om dit probleem te managen, zien ze tegenwoordig steeds meer bewustwording en verantwoordelijkheid  bij de medewerker om het werkproces te continueren.  Samen kijken naar wat er wel kan  Het besef van wat de gevolgen zijn van een verzuimmelding voor het team en de organisatie, is daarmee gegroeid en de betrokkenheid vergroot. Dat zorgt er ook weer voor dat er aan de voorkant een ander gesprek wordt gevoerd. Zit…
Lees meer
Het gevoel hebben er in je eentje voor te staan, is killing! 

Het gevoel hebben er in je eentje voor te staan, is killing! 

Geen categorie, Nieuws
Vertrouwen, samen, eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid openheid, maatwerk, organisatietrots, erbij horen zijn steekwoorden van de cultuur van Maria-oord. En juist dat maakt dat Maria-oord in de top 3 van de Vernet Health Ranking is geëindigd, aldus Grazia van der Ven, manager Community Care en Albert Vlemmix, bestuurder.    De kijk op verzuim is in de loop der jaren veranderd. Verzuimen is soms een keuze en juist dat proberen ze voor te zijn. De onderlinge verbinding in een team is hiervoor cruciaal. Als dit ontbreekt, ben je eerder geneigd om je "gewoon ziek" te melden bij je manager en het te laten voor wat het is. Juist dat gevoel van samen verantwoordelijk te zijn voor de clienten, zorgt ervoor dat de drempel om te verzuimen hoger is en dat mensen vaak al hebben…
Lees meer
Verzuim zorgpersoneel daalt voor vijfde kwartaal op rij 

Verzuim zorgpersoneel daalt voor vijfde kwartaal op rij 

Geen categorie, Nieuws
Voor het vijfde kwartaal op rij is het verzuim onder medewerkers in de zorgsector  gedaald. In het eerste kwartaal van 2024 komt het verzuimpercentage uit op 8,53. Een daling van 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Toen kwam het verzuimpercentage uit op 8,76. Het voortschrijdend verzuim waarmee de structurele ontwikkeling van verzuim in beeld wordt gebracht, komt uit op 7,69 procent. Een jaar eerder was dit nog 8,10 procent, een daling van 5 procent. De daling van verzuim is in alle leeftijdsklassen terug te zien. De stijging van extra lang verzuim, verzuim langer dan 365 dagen, is daarentegen nog niet voorbij. Dit percentage steeg van 2,01 naar 2,07, een toename van 3 procent. "Het is ontzettend fijn om voor de vijfde keer op rij goed nieuws…
Lees meer
Verzuimcijfers Q1 

Verzuimcijfers Q1 

Geen categorie
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de verzuimcijfers van het eerste kwartaal van 2024? Onze eigen expert, Danijela Budimir vertelt je alles over de cijfers en welke inzichten dit oplevert. Wat: Webinar Verzuimcijfers Q1 Wanneer: dinsdag 14 mei 10:00-11:00 uur Waar: Online, je ontvangt na aanmelding een link om deel te nemen. Meld je direct aan
Lees meer