Vernet Verdieping: verzuim in het derde kwartaal 2021

Kwartaal en voortschrijdende verzuimcijfers
We starten met de kwartaalcijfers. Het verzuimpercentage zorgbreed over het derde kwartaal 2021 komt uit op 6,55. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 5,95 procent. Dit is een toename van 10 procent in één jaar tijd.

Om de beweging van verzuim over een bepaalde periode te kunnen volgen, kijken we ook naar de voortschrijdende cijfers. Het voortschrijdende verzuimpercentage komt uit op 7.13. Een jaar geleden was dit nog 6,60 procent, een stijging van 8 procent. Vergeleken met 2 jaar terug, zien we een stijging van ruim 17 procent.

Duurklassen
Vernet onderschrijft vier duurklassen: kort, middel, lang en extra lang verzuim. We constateren dat het huidige hoge verzuimpercentage in de zorgsector met name wordt veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim. Het verzuimpercentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,42. Een jaar geleden was dit nog 2,99 procent, een stijging van 14,4 procent.

In de overige duurklasses blijft het verzuim stabiel. In de categorie 365 dagen en langer ziek is dit een zorgelijk cijfer. Want na twee jaar van ziekte stroomt een deel van deze categorie medewerkers namelijk uit naar de WIA.

Verzuim in de branche
In alle vier de zorgbranches (ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Heb je vragen over deze cijfers? Neem dan contact op via info@vernet.nl.