In gesprek met… Lia van Zorggroep Liante

Elk jaar spreekt Vernet met de best presterende organisaties uit de Vernet Health Ranking. De centrale vraag? Hoe houdt jouw organisatie het verzuim onder controle, wat is jullie aanpak en hoe kunnen anderen hiervan leren? Voorafgaand twee belangrijke dingen. 1. De ervaring leert: een ‘one-size-fits-all oplossing’ is er niet. Wat voor de ene organisatie werkt, hoeft voor de andere organisatie niet te werken. Geen garanties dus. 2. Ons belangrijkste doel met deze verhalenreeks is inspireren. Inspireren met gepaste trots vanuit de betrokken werkgevers. In deze vierde publicatie gaan we in gesprek met Lia van der Goot, Manager HR bij Zorggroep Liante.

Lia van der Goot, Zorggroep Liante

Van personeelszaken naar HR
Liante wilde de stap maken van wat je kan noemen de oude afdeling personeelszaken naar een team HR. Corona heeft deze beweging eigenlijk versneld mogelijk gemaakt. De rol van HR in deze coronatijd heeft er voor gezorgd dat zaken echt in een stroomversnelling kwamen, zoals onze zichtbaarheid, onze toegevoegde waarde, de korte lijnen en snelle besluiten.

Vaste patronen
Ik geloof dat tijd, expertise en nabijheid helpen om binnen een organisatie echt het verschil te maken. Ook als je kijkt naar verzuim én ook naar de verwachtingen onder het zelfregiemodel. Ja, ook binnen Liante waren alle rollen belegd en deed iedereen wat er van hen verwacht werd. Maar we hadden toch te maken met de dagelijkse hectiek, ingesleten patronen, onduidelijke verwachtingen en werkwijzen. Om vanuit deze werkelijkheid iets in beweging te brengen was een verandering nodig. Voor een nieuwe Arbodienst deden we een aanbesteding. We kozen bewust voor een lokale regionale partij. Een partij waarbij kennis, maatwerk, meedenken en meedoen, maar ook autonomie en zelf ruimte pakken centraal staan in de aanpak. Passend bij de cultuur binnen Liante.

We kozen bewust voor een externe casemanager, soms zijn de thema’s in het verzuim namelijk zeer complex. Zeker ook wat betreft re-integratie binnen de organisatie is het intern vervullen van die rol lastig. De leidinggevende speelt bij ons een belangrijke rol, die schakelt met de casemanager, HR en eventueel met de bedrijfsarts. Maar we vinden onze medewerker de belangrijkste partner, we willen inzetten op wat voor hen belangrijk en mogelijk is: wat kun je nog, waar wil je aan werken. Het is de betrokkenheid van beide kanten, die we willen benadrukken.

We werken nu samen met twee vrouwelijke bedrijfsartsen: persoonlijk, dichtbij, betrokken en eigenzinnig. Er is veel geïnvesteerd in de onderlinge verhoudingen en rollen. Van wie wordt wat verwacht in het traject. Hoe kunnen we samen kijken naar een oplossing, daarin staat het verhaal van de medewerker centraal. Direct vanaf het begin kijken we naar de mogelijkheden, zodat iemand weet dit is het traject wat me staat te wachten. Daarin is de rol van de leidinggevenden heel belangrijk, zij zijn de schakel en belangrijke gesprekspartner voor medewerkers. Zij worden door casemanagers ondersteund om de juiste stappen te zetten in het dossier en door HR waar het gaat om eventuele andere structurele interventies.

Samen willen we bezig zijn met duurzame inzetbaarheid en daar hoort het terugdringen van het verzuimpercentage bij, maar de sleutel is aandacht voor mensen. Werkplezier moet van iedereen zijn. Het is samen bepalen wat wel kan, hoe helpen we elkaar en wat hebben we nodig van Liante om ons werk goed te kunnen doen.

Maatwerk
We zijn heel trots op wat we samen hebben neergezet, maar onze ambitie gaat verder. Zo willen we naast een algemene Liante-aanpak ook kijken naar wat er specifiek nodig is op de verschillende locaties. Bij de ene groep kan dat bijvoorbeeld focus zijn op de werk-privé-balans, terwijl elders aandacht moet zijn voor hoe ben je dagelijks bezig met bewust tillen. Thema’s die we samen willen bepalen, met medewerkers, leidinggevenden en met hulp van Arbodienst Eureca.

Bij Liante zijn we heel trots op dit resultaat, we zien dit echt als een gezamenlijke prestatie. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit resultaat soms ook een kwestie van toeval is. Als we pech hadden gehad, had corona ons ook harder kunnen raken.