In gesprek met Karin & Wendy van Sint Maartenskliniek

Elk jaar spreekt Vernet met de best presterende organisaties uit de Vernet Health Ranking. De centrale vraag? Hoe houdt jouw organisatie het verzuim onder controle, wat is jullie aanpak en hoe kunnen anderen hiervan leren? Voorafgaand twee belangrijke dingen. 1. De ervaring leert: een ‘one-size-fits-all oplossing’ is er niet. Wat voor de ene organisatie werkt, hoeft voor de andere organisatie niet te werken. Geen garanties dus. 2. Ons belangrijkste doel met deze verhalenreeks is inspireren. Inspireren met gepaste trots vanuit de betrokken werkgevers.

In deze zevende publicatie gaan we in gesprek met Wendy Koster, manager P&O en Karin Teunissen, re-integratie adviseur binnen P&O bij Sint Maartenskliniek.

Karin & Wendy bij de Sint Maartenskliniek

Gepaste trots
We zijn trots op ons resultaat, maar willen direct ook benadrukken dat we geen regulier ziekenhuis zijn, wat maakt dat wij de afgelopen twee jaar minder hard geraakt zijn dan onze collega ziekenhuizen. Maar nogmaals: blij met de mooie score.

Werkplezier voorop
Wat bij ons erg belangrijk is, is dat we met elkaar het gesprek aan gaan bij (dreigend) verzuim. De leidinggevende en de medewerker gaan samen om de tafel om te kijken wat is er aan de hand, wat kan nog wel, wat niet, kunnen we het werk aanpassen of zijn er andere werkzaamheden die iemand kan doen? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens deze gesprekken.

De Maartenskliniek kenmerkt zich door zeer betrokken en bevlogen medewerkers. Dit zien we ook terug in de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidonderzoek. In 2021 was Sint Maartenskliniek de beste werkgever in de ziekenhuisbranche: echt gaaf. Onze mensen hebben veel plezier in hun werk, ze krijgen er veel energie van en zijn trots op het werk dat ze doen voor onze patiënten.

Die bevlogen- en betrokkenheid zegt iets over de cultuur die heerst binnen onze organisatie. Werkplezier staat voorop, de verzuimdrempel lijkt hoger. Ook als iemand het minder naar zijn of haar zin heeft in een functie dan wordt dat bespreekbaar gemaakt. Leiderschap binnen de Maartenskliniek wordt hoog gewaardeerd. De basis is een goede relatie tussen medewerker en leidinggevende. We hebben een veilige sfeer met elkaar gecreëerd waarin we open het gesprek aangaan. Natuurlijk zijn er ook gesprekken waarin het moeilijk is. Voor leidinggevende organiseren we naast een basistraining over het gedragsmodel ook afdelingsoverstijgende intervisiebijeenkomsten. Doel van de bijeenkomst is om specifieke casussen beet te pakken en samen te kijken wat ging er mis en wat kan er beter in een volgend gesprek. Het is overigens grappig om te zien dat sommige leidinggevenden onbewust heel bekwaam zijn in hun verzuimaanpak: vaak wordt het als ‘geluk’ gezien dat een verzuimende collega snel weer terug is op de werkvloer. Men doet zichzelf dan tekort. Afgelopen jaar organiseerden we ook een training ‘Burn-out, dat zie je zo!’. Hoe kun je vroegtijdig signalen van stress herkennen, welke fases zijn er, etc.

Amplitief-preventief beleid
Bij de Maartenskliniek willen we meer en meer inzetten op duurzame inzetbaarheid: van curatief naar preventief én amplitief beleid, beleid dat zich richt op het versterken en verbeteren van het psychisch welbevinden van medewerkers. Inzoomen op het werkplezier bij medewerkers en vitaliteit. In het kader van vitaliteit zijn we met een groep medewerkers een pilottraining gestart. Deelnemers krijgen hierbij een 1-op-1 coaching en volgen ook 2 trainingsdagen waarbij zaken als energiemanagement, werk-privébalans, maar bijvoorbeeld ook voeding een slaap aanbod komen. Een vragenlijst en een fysiek onderzoek , (nulmeting) vormen het startpunt. Na afloop is er ook een eindmeting. De pilot werd hoog gewaardeerd, onze ambitie is om dit breder te gaan uitrollen. Dit past namelijk ook goed bij het ‘huis van werkvermogen’. Een passende metafoor over duurzame inzetbaarheid die we binnen de Maartenskliniek sinds kort gebruiken en wat we de komende tijd verder gaan uitbouwen. Daarbij gaan we ook aan de slag met talentontwikkeling: wat past bij iemand, welke mogelijkheden zijn er binnen onze organisatie .

Bedrijfsmaatschappelijk werker
Sinds 1,5 jaar werken we met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Aan deze professional kunnen medewerkers preventief een bezoek brengen. In tegenstelling tot andere vormen van hulp is hier vaak geen lange wachtlijst en kan een gesprek snel gepland worden. We zien dat het met name effectief is bij collega’s die tegen het verzuim zitten of net beginnend verzuimen. Het bezoek wordt ervaren als laagdrempelig. De bedrijfsmaatschappelijk werker kijkt toch anders dan de bedrijfsarts en kan heel slimme tips geven in een veelheid aan situaties.

Klein met groot effect
We proberen ook in te springen op de actualiteit en de vraag. Voor onze medewerkers hebben we Floris Wouterson, slaapexpert, een training laten verzorgen. De inzichten waren heel verhelderend. Slaap is een heel belangrijk onderdeel van vitaliteit. Een ander voorbeeld is ondersteuning bij het inrichten van de werkplekken, meer gericht op fysieke gesteldheid. Maar we bieden ook yoga, hardlopen en kickbokstrainingen aan. Tijdens de coronaperiode hebben we collega’s gestimuleerd om samen te gaan ‘lunchwandelen’ inclusief routekaartjes en zelfs met paraplu voor de regen.