Verzuim onder jongeren in de zorgsector neemt toe

Het voortschrijdend jaarpercentage van het verzuim onder jonge werknemers in de zorg komt in het tweede kwartaal 2022 uit op 5,98. Dit is een stijging van bijna 26 procent ten opzichte van een jaar geleden. Ouderen kennen nog steeds het hoogste verzuim in de sector.

Het ziekteverzuim onder jonge werknemers in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers gemeten over de periode van het derde kwartaal van 2021 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Het verzuimpercentage van jongeren in de leeftijd tot 26 jaar is in deze periode 5,98. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toen was het 4,76. Vergeleken met drie jaar geleden (voor de Covid-pandemie) is de stijging zelfs 67 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van kortlopend verzuim, hoewel ook het langer durend verzuim onder jongeren stijgt. De gehele zorgsector zag het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage in vier kwartalen met ruim 15 procent stijgen naar 8,06. De verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag.

In absolute zin blijft het verzuimpercentage onder ouderen nog altijd het hoogste. De opvallende stijging onder jongeren baart ons echter zorgen, ook omdat uit de cijfers blijkt dat het verzuim in de categorie 26-35 jaar eveneens sterk gestegen is.

Als we zien dat het verzuim onder jongeren zo snel stijgt, dan is dat een heel belangrijk signaal voor de aanpak van het toch al grote arbeidsmarktvraagstuk van de zorgsector in de toekomst – Danijela Budimir

Ook de oplopende verzuimkosten zijn een aandachtspunt. Hierin is nu een opvallende ontwikkeling te zien. Hoewel de groep werkende ouderen in de sector steeds groter wordt en zij in absolute zin het hoogste verzuimpercentage kent, neemt haar aandeel in de totale verzuimkosten af. Het aandeel van de jongeren in de verzuimkosten groeit daarentegen.

Er liggen waarschijnlijk meerdere factoren ten grondslag aan het stijgend verzuim. Behalve Covid-besmettingen, die het ziekteverzuim onder alle leeftijdscategorieën hebben opgestuwd, was er sprake van grotere werkdruk als gevolg van structurele personeelstekorten en toenemende financiële stress door verlies aan koopkracht. Mogelijk speelt deze combinatie van factoren jonge werknemers relatief meer parten.

Verdere verdieping en inspiratie
Op onze website staan eerdere analyses gepubliceerd van kwartaalcijfers. Naast inzicht in verzuim willen wij de sector helpen om het verzuim verder te verlagen. We hebben uit de gesprekken met de best presterende organisaties op gebied van verzuim concrete tips verzameld. Tevens wordt er middels webinars inspiratie gedeeld.