Terugblik webinar ‘Houd je starters energiek’

Houd je starters energiek

Dinsdag 7 maart gaf Dr. Iris Arends, senior onderzoeker bij het UMCG/RUG en Programmamanager Onderzoek bij Arbo Unie, een webinar over hoe je de startende werknemers in je organisatie energiek en enthousiast houdt. Hierbij ontstaan diverse vragen. Welke reis maakt een starter aan het begin van zijn/haar werkleven? Hoe kun je hier als werkgever mee omgaan? En, hoe beïnvloedt het vroege leven van de starter het werkleven? Iris gaf de deelnemers belangrijke tools en informatie om hiermee om te kunnen gaan.

Mentale gezondheid

Psychische problemen spelen een grote rol in het verzuim onder starters. De leeftijdsgroep van 25 tot en met 34 jaar heeft dan ook het vaakst te maken met burn-out klachten. Werkenden in deze leeftijdscategorie kiezen steeds vaker voor het werken als ZZP’er, en hebben vaak tijdelijk of precair werk. Dit soort contracten hangen sterk samen met het psychisch verzuim. Daarnaast maakt deze leeftijdscategorie de meeste grote levensveranderingen door. Denk hierbij aan zelfstandig wonen, het aangaan van een partnerschap en ouderschap. Als werkgever moet je ook rekening houden met deze externe factoren.

Match tussen behoeften en werk

Jongeren geven aan naar werk te zoeken dat belangrijke behoeften kan vervullen. Ze vinden het belangrijk om betekenisvol werk te doen waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen, maar ook een bijdrage kunnen leveren op commercieel of maatschappelijk vlak. Daarnaast geven zij aan het sociale aspect in hun baan belangrijk te vinden. Zo doen ze sociale contacten op en hebben ze het gevoel dat ze echt deelnemen aan de samenleving. Een goede werk-privé balans noemen zij als een andere grote behoefte ook al is werk en privé in sommige gevallen niet langer duidelijk uit elkaar te houden. Starters zijn op zoek naar een werkomgeving waar hun persoonlijke normen, waarden en behoeften sterk bij aansluiten. Ze vinden het belangrijk om hun persoonlijke behoeften en kenmerken terug te zien en te ervaren in de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Wanneer belangrijke behoeften aansluiten bij de functie en de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn, zal er een goede match ervaren worden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat de behoeften van de werknemer niet aansluiten bij de organisatie. Dan is er sprake van een mismatch en zal de werknemer negatieve gevoelens ervaren. Deze mismatch kan leiden tot verminderd werkplezier, en mogelijk ook tot verzuim.

Jong leven

Het vroege leven van een werknemer is heel interessant. Klachten die tot verzuim leiden, kunnen al eerder in het leven voorkomen. Hierbij is het belangrijk om naar het grotere geheel te kijken. Opvoeding, sociale omgeving, opleiding en eerdere ervaringen spelen een belangrijke rol in het latere werkleven. Zo is er bijvoorbeeld te zien dat personen die al langere tijd, vooral in hun jeugd, mentale problemen hebben ook een kleinere kans hebben op het hebben van een baan op hun 26e dan anderen van dezelfde leeftijd.

Praktijk

Om deze problematiek onder starters te voorkomen, zal je als werkgever en als opleidingsinstituut goede ondersteuning moeten bieden. Adviseer starters waar zij aandacht voor moeten hebben bij het zoeken naar een baan, en geef ze tools om erachter te komen welk werk bij ze past. Durf daarnaast reële verwachtingen uit te spreken naar de starter, maar stimuleer de starter tevens om dit zelf ook te doen. Door het gesprek met elkaar aan te gaan en de verwachtingen en wensen bespreekbaar te maken, kan een mismatch voorkomen worden.

Voor meer informatie over dit webinar, of over het verzuim in uw organisatie, kunt u contact opnemen via onderstaande button.