De belangrijkste ontwikkelingen in verzuim 2023

Vernet verzamelt en analyseert verzuimcijfers van ruim 330 zorginstellingen in Nederland. Uit de gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuimpercentage in de zorgsector in 2023 uitkwam op 7,75. Dat is een daling van ruim 7 procent ten opzichte van 2022. In deze video hebben we de belangrijkste ontwikkelingen overzichtelijk in beeld gebracht.