Verzuim zorgsector in eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

Het verzuim in de zorgsector laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers. In vergelijking met het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2022 (9,83) is het met 11 procent gedaald naar 8,76 in 2023.

Kortdurend verzuim is met maar liefst 33 procent gedaald, van 2,86 procent naar 1,92 procent. Alleen extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) vertoont een lichte stijging van 1,13 procent naar 1,28 procent

Het verzuim onder jongeren steeg in 2022 sneller dan het verzuim onder ouderen. Des te opvallender is het dat de grootste daling van verzuim in het eerste kwartaal van 2023 onder jongeren is gemeten. Het verzuimpercentage in deze groep daalde van 8 naar 5,94, een daling van 26 procent.

“We zijn zeer verheugd dat we na vele berichten over stijging van het verzuimpercentage, eindelijk kunnen berichten dat het verzuim daalt”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. “Hoewel er ook in het eerste kwartaal sprake was van een griepepidemie waarvan het hoogte punt in de eerste week 2023 lag, zien we toch een daling in het totale verzuimpercentage. Hopelijk zet deze dalende trend zich door.”