In gesprek met Neboplus

Neboplus

Een van de Vernet Health Ranking in de VVT is Neboplus. Vernet ging langs bij Willine van Hooidonk (Manager Zorg & Welzijn) en Mathilde Esser (P&O Medewerker) in Barneveld om het verhaal achter hun prestatie te horen. Uit het gesprek werd al snel duidelijk dat de organisatie veel waarde hecht aan de betrokkenheid van de medewerkers, het proactief aandacht geven aan elkaar en het laten ontstaan van een veilige en warme omgeving. “Wij geloven heel erg in het proactief investeren in het aandacht geven en luisteren naar elkaar. Als je je als medewerker gehoord en gezien voelt, helpt dat ook om lekker in je vel en in je werk te zitten.” 

De organisatie

Neboplus is een toegewijde, kleinschalige VVT-instelling die hoogwaardige zorg biedt aan ouderen. De organisatie is gevestigd in Barneveld, en opent binnenkort een nieuwe locatie in Voorthuizen. Met een focus op individuele zorg en welzijn, biedt Neboplus diverse diensten, variërend van thuiszorg tot het wonen in woonzorgcentra. Ze streven naar een comfortabele omgeving waarin bewoners zowel fysiek als emotioneel worden ondersteund, en stimuleren gemeenschapsbetrokkenheid en sociale interactie.

Meewerkende leidinggevenden

De organisatie is er sterk van overtuigd dat door de inzet van meewerkende leidinggevenden mogelijk verzuim op tijd herkent wordt. De meewerkende leidinggevenden zijn collega’s met een extra leidinggevende functie. “Dit vraagt wel wat van de leidinggevenden en daar zijn we ons bewust van. De ene keer sta je als leidinggevende even ‘boven’ de medewerker, en de andere keer ben je als collega ‘een van hen’.” Hierdoor kennen de leidinggevenden de medewerkers erg goed merkt de organisatie. “De medewerker en de leidinggevende hebben op een laagdrempelige manier veel contact met elkaar, waardoor zij net op het juiste moment die ene cruciale vraag kunnen stellen.” Mocht er dan toch verzuim optreden, doorloopt de leidinggevende het verzuimtraject samen met de medewerker.

Een gezond roosterbeleid

Het kennen van de medewerkers vormt ook een cruciaal aspect bij het opstellen van de roosters, waarbij er veel aandacht geschonken wordt aan de werk-privébalans. Door actief te investeren in het onderhouden van contact met de medewerkers, krijgt de organisatie waardevolle inzichten in de individuele situaties en behoeften van het personeel. Door te roosteren met deze inzichten in het achterhoofd, streven ze naar een zo goed mogelijke afstemming tussen werk en het privéleven. “Door de situatie van de medewerker te kennen en het rooster hierop aan te passen, zie je echt dat een goed passend rooster een positieve invloed kan hebben. Hiermee proberen we iedereen tegemoet te komen binnen de grenzen die wij hebben gesteld.”

Naast het persoonlijke contact met de medewerker, organiseert de organisatie ook ieder kwartaal een roosterwerkgroep met medewerkers uit diverse functies binnen de organisatie. In zo’n werkgroep wordt de focus op het rooster gelegd, en wordt dit onderling besproken. Hierbij wordt tevens in groepsverband besproken wat er speelt en leeft in de organisatie, op de werkvloer en bij de medewerkers. De informatie die hieruit opgehaald wordt, wordt vervolgens besproken met de planners. De planners kijken hoe het rooster vernieuwd of aangepast kan worden. “We proberen echt bij de bron te kijken naar wat er aan de hand is en hoe wij daar in kunnen ondersteunen.”

Denk in passende mogelijkheden

Denken in mogelijkheden is voor Neboplus niet meer dan normaal. “Kijk vooral naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan.” De leidinggevenden bij de organisatie krijgen daarom dan ook verschillende trainingen om te leren hoe je kansen en mogelijkheden signaleert. “Je leert hierbij hoe je goed luistert, elkaar die belangrijke aandacht geeft en de vraag achter de vraag te herkennen.” Tot die mogelijkheden behoort onder andere het kritisch kijken naar de functie van een medewerker die verzuimt. Wellicht kan die andere taken oppakken binnen het team. Dit moet uiteraard ook passen voor het team en collega’s.

Creëer een veilige omgeving in de teams

Om als medewerker in een team aan te geven dat een verandering van de werkwijze, of het toevoegen van een extra taak aan jouw takenpakket, niet voor jou past, is een veilige omgeving nodig waarin je grenzen kan stellen. Gedurende het afgelopen jaar zijn diverse projecten en werkgroepen geïnitieerd om de invloed van de organisatie op verzuim te onderzoeken. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat het zorgpersoneel vaak over hun eigen grenzen heengaan. Zo zijn zij bijvoorbeeld eerder geneigd ‘ja’ te zeggen dan ‘nee’. Dit inzicht heeft gediend als een aanzet voor de organisatie om te benadrukken hoe essentieel het is om duidelijke grenzen te stellen voor jezelf. Het creëren van een veilige omgeving binnen het team, waarin je je kwetsbaar op kan stellen, heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Medewerkers die het desondanks lastig vinden om hun grenzen aan te geven, konden gebruikmaken van een coach.

De coach biedt begeleiding aan medewerkers die het uitdagend vinden om hun grenzen te bewaken. Op het moment dat zij merken dat ze hun grens bereiken, kunnen ze een gesprek aangaan met de coach. Tijdens dit gesprek wordt de tijd genomen om samen met de medewerker te analyseren wat er precies aan de hand is en welke stappen er genomen kunnen worden om verder te komen. Het doel is om een omgeving te creëren waarin elke medewerker zich gesteund voelt en zich uit durft te spreken en zich prettig voelt. “Wij geloven heel erg in het proactief investeren in het aandacht geven en luisteren naar elkaar. Als je je als medewerker gehoord en gezien voelt, helpt dat ook om lekker in je vel en in je werk te zitten.”  

Betrokkenheid door te investeren in de leuke dingen

De betrokkenheid van de medewerkers is ook bij deze organisatie weer goed zichtbaar. Volgens Neboplus is dit een cultuur die door de jaren ontstaan is en waar iedereen onderdeel van is. Dit is niet iets wat zomaar ontstaat, dit komt door plezier in het werk. De organisatie investeert dan ook in team- en organisatiedagen met leuke thema’s. “Meerdere keren in het jaar gaan we op zoek naar die verbinding tussen bewoners en medewerkers. Dan organiseren we bijvoorbeeld een zeskamp waaraan de hele organisatie meedoet en wij aangemoedigd worden door de bewoners. Dat gonst nog weken na! Er moet ruimte zijn voor lol met elkaar, daar geloven wij in. Dit zijn de dingen die verbinding geven.”

Voor meer info over de organisatie, bekijk de website

Bekijk ook onze andere artikelen van winnaars van de Vernet Health Ranking