In gesprek met Ons Tweede Thuis

In gesprek met Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is een grote zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg. Dankzij hun focus op inzetbaarheid, een stevig fundament in het verzuimbeleid en een grote groep betrokken medewerkers hebben zij een plekje in de top van de Vernet Health Ranking weten te bemachtigen. Vernet ging op bezoek in Aalsmeer bij Veerle van Loon (Adviseur Arbo Gezondheid en Vitaliteit) en Martine Lakerveld (Coördinator HRM). We bespraken de vele facetten van inzetbaarheid en zoomden in op het belang van vitaliteit voor de medewerker. “Als de medewerker niet lekker in zijn of haar vel zit, kan die ook niet goed voor de cliënt zorgen. De cliënt staat centraal, maar  de medewerker staat op één.”

De organisatie

Ons Tweede Thuis is een zorginstelling gespecialiseerd in het bieden van dagelijkse ondersteuning aan mensen met een verstandelijke , autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun verwanten. De organisatie heeft meer dan tachtig locaties en 2300 medewerkers. Ons Tweede Thuis biedt diensten aan als huisvesting, dagbesteding en begeleiding op maat. Ze streven ernaar om cliënten te helpen bij een zelfstandig en betekenisvol leven met de nadruk op inclusie en betrokkenheid in de samenleving.

Focus op inzetbaarheid

Bij Ons Tweede Thuis wordt de verzuimprocedure geleid door de locatiemanagers. De manager houdt contact met de verzuimende medewerker en wordt daarbij ondersteund door de arbodienst. Omdat de locatiemanager hier nauw bij betrokken is en er veel contact is met de verzuimende medewerker, wordt tegelijkertijd het gesprek over eventuele re-integratiemogelijkheden geopend. “We hebben meteen de focus op wat wel kan en wat de re-integratiemogelijkheden zijn voor desbetreffende medewerker. Zo worden ‘ziekte’ en ‘verzuim’ van elkaar losgetrokken.” In de meeste gevallen is er dan nog niet met de bedrijfsarts gesproken. Dit gebeurt pas op het moment dat de situatie hier echt om vraagt.

Zonder goede basis geen resultaat

De organisatie heeft enkele jaren geleden de basis van het verzuimbeleid op orde gebracht. “Als je kijkt waar we vandaan komen, dan zie je dat er nu echt een goede basis van het beleid staat. Voorheen lag de focus erg op curatie, terwijl het nu meer op preventie ligt. Van daaruit kijken we nu naar hoe je van verzuim naar preventie, werkplezier en vitaliteit gaat.” Dat er eerst een goede basis opgezet moet worden voordat je grote stappen kunt maken, is volgens de organisatie noodzakelijk. Zonder een sterk fundament bereiken zaken als een vitaliteitsaanbod de medewerker niet. Zo’n belangrijk onderdeel als preventie slaat dan ook niet aan.

Bereik en betrek je medewerker

Het voorkomen dat iemand uitvalt vormt in deze organisatie de leidraad van de visie op verzuim. Er is een divers aanbod ontwikkeld van cursussen, coaching en trainingen waarin vitaliteit centraal staat. Naast de ‘vitaliteitsweek’, die eens per periode wordt geïnitieerd, worden er ook andere projecten opgezet. De organisatie benoemt dat het hierbij belangrijk is om te weten wat de behoeften van de medewerkers zijn en hoe je ze kunt bereiken. “Een aantal jaar geleden hadden we een heel mooi aanbod. We kwamen er echter achter dat bijna niemand er gebruik van maakte. Een belangrijke verklaring hiervoor was dat zorgmedewerkers niet achter hun computer zitten en het aanbod dus te weinig op intranet zagen. Om de medewerkers beter te bereiken hebben we ons intranet aangepast en zijn we andere communicatiemiddelen in gaan zetten. Denk aan folders die medewerkers thuis opgestuurd krijgen, en posters die op de wc-deuren hangen. Daar komt iedereen sowieso dagelijks.”

‘Zorg goed voor jezelf’ is een voorbeeld van een project dat in 2023 is gestart. Samen met de medewerkers organiseerden Ons Tweede Thuis onder andere allerlei leuke workshops, massages, reiki-behandelingen en theatervoorstellingen. “De activiteiten van het programma ‘Zorg goed voor jezelf’ worden allemaal door collega’s verzorgd, die naast hun zorghart ook nog een ander talent hebben. Wij helpen wel bij alles eromheen. Zij geven de workshop, wij regelen de rest.” Door medewerkers bij het organiseren van dit project te betrekken, wordt de betrokkenheid en de waardering vergroot, en wordt deelname aan deze workshops voor collega’s laagdrempeliger en toegankelijker. “Het mooie hiervan is dat collega’s elkaar als breder persoon zien. Je hebt een zorghart, maar ook zoveel andere talenten die je met elkaar kan delen. We hebben gewoon een hele grote groep aan betrokken medewerkers. Dat zie je heel duidelijk en dat willen we ook waarderen. Vandaar dat we ook zo’n project als dit opstarten.”

Hierbij wordt het belang van waardering voor betrokken medewerkers nog eens extra benadrukt. “Die waardering is het allerbelangrijkste, want iedereen denkt ‘maar, ik waardeer mijn medewerkers toch ook’. Kijk goed naar wat je medewerker zelf leuk vindt om te doen en te krijgen. Stimuleer de medewerker om feedback te geven, sta hiervoor open en wees dan ook ten allen tijden benaderbaar.”

De cliënt en de medewerker

Naast de waardering voor de medewerker speelt ook de betrokkenheid bij de cliënten een grote rol in de organisatie. De cliënten moeten in ieder geval verzorgd kunnen worden. Hierin staan de teams sterk. “Over het algemeen hebben collega’s veel voor elkaar over. Als er iets met iemand is, wordt diegene al snel naar huis gestuurd door diens collega’s en wordt ervoor gezorgd dat het team de situatie oplost. Zo’n team vangt dit met elkaar op.”

Hierbij moet je volgens de organisatie wel waken voor een té hoge mate van betrokkenheid. Zorgmedewerkers hebben een zorghart, staan altijd voor iedereen klaar, maar kunnen zichzelf daarbij soms verliezen. De medewerker is namelijk heel belangrijk in het proces en ook daar is Ons Tweede Thuis zich bewust van. “Als de medewerker niet lekker in zijn of haar vel zit, kan die ook niet goed voor de cliënt zorgen. De cliënt staat centraal, maar de medewerker staat op één.”

Van elkaar leren

Ons Tweede Thuis is een zelforganiserende organisatie. Dat houdt in dat iedere locatie zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en in feite zichzelf aanstuurt in alle processen. Op iedere locatie draagt een team de zorg voor de cliënten. Door de verschillende locaties is de organisatie in de gelegenheid om voor de eigen medewerkers ‘open huizen’ te organiseren. Een locatie opent zijn deuren voor collega’s van andere locaties waarbij kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Op deze manier stimuleert de organisatie kennisdeling, netwerkmogelijkheden en verbinding onderling. Daardoor ontstaat uiteindelijk ook een samenwerking tussen de verschillende locaties. “We proberen over de grenzen van de locaties heen een verbinding te leggen.” Hierdoor blijven medewerkers uitgedaagd en enthousiast.

Voor meer info over de organisatie, bekijk de website

Bekijk ook onze andere artikelen van winnaars van de Vernet Health Ranking