Persbericht: Zorgsector ziet verzuim in november verder oplopen

– Verzuim stijgt met 16 procent in een jaar tijd –

Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand november opnieuw toenemen. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in deze sector. Dat betekent dat in die maand dagelijks ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren. In de gehele zorg en welzijnssector werken op dit moment circa 1,3 miljoen mensen.

In november 2020 was het verzuimpercentage zorgbreed 7,59, dat is 16 procent hoger dan het percentage in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was de stijging ten opzichte van een jaar geleden 15 procent.

In de regionale verzuimcijfers lijkt de tweede coronagolf vooral zichtbaar in de regio’s Midden, Zuid en Randstad (zie ook bijlage 3). Deze regio’s kampen met een flink hoger verzuimpercentage dan een jaar geleden. In november kende de regio Randstad de grootste stijging, namelijk 18,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. In oktober was de grootste stijging ook in de regio Randstad, namelijk 19,3 procent ten opzichte van oktober 2019.

Eind januari maakt Vernet de verzuimcijfers over het vierde kwartaal van dit jaar bekend maken en gaat dan uitgebreider in op het verzuim in heel 2020 in vergelijking met voorgaande jaren. Dan gaat het over de ontwikkeling van het verzuim, de meldingsfrequentie, de gemiddelde duur en het verzuim per duurklasse en leeftijdsklasse zowel zorgbreed als per branche.

De dienstverlening van Vernet is onderdeel van het gezamenlijke doel van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten.