In gesprek met… Theresia van GGZ Friesland

Elk jaar spreekt Vernet met de best presterende organisaties uit de Vernet Health Ranking. De centrale vraag? Hoe houdt jouw organisatie het verzuim onder controle, wat is jullie aanpak en hoe kunnen anderen hiervan leren? Voorafgaand twee belangrijke dingen. 1. De ervaring leert: een ‘one-size-fits-all oplossing’ is er niet. Wat voor de ene organisatie werkt, hoeft voor de andere organisatie niet te werken. Geen garanties dus. 2. Ons belangrijkste doel met deze verhalenreeks is inspireren. Inspireren met gepaste trots vanuit de betrokken werkgevers.

Theresia Woltman, GGZ Friesland

In deze zesde publicatie gaan we in gesprek met Theresia Woltman, Adviseur Inzetbaarheid bij GGZ Friesland.

Afgelopen jaar was net als in veel andere zorginstellingen qua bezetting heel spannend. De rek was er echt uit. Maar ondanks alles is het ons toch gelukt. We hebben een goed team staan dat actief met het thema verzuim aan de slag is, zowel wat meer strategisch als gericht op uitvoering. Wij faciliteren zo goed als mogelijk en uiteindelijk zijn het de leidinggevenden die het samen met de medewerkers doen.

Duurzaam inzetbaar
We hebben een werkgroep rondom het thema verzuim en duurzame inzetbaarheid. Belangrijk voor GGZ Friesland; duurzaam inzetbaarheid is geen doel opzicht, maar een integraal en structureel onderdeel van onze hele organisatiebeleid, zoals bijvoorbeeld de thema’s recruitment, HPO, Sociaal Plan, SPP etc. We hebben nu een goed beleidsplan met 3 verschillende hoofdthema’s:

  • Boeien en binden, maatschappelijke ontwikkelingen (Aandacht)
  • Opleiden, Leren en ontwikkelen
  • Verzuim & re-integratie – actieplan & maatschappelijke ontwikkelingen

Mogelijkheden: brengen & halen
We zijn met medewerkers, leidinggevende, leefstijlcoaches, bedrijfsartsen en OR in gesprek over wat er nodig en mogelijk is. Zo is er een providerboog (intranet), maar zijn we zoekende in hoe deze (nog) beter onder de aandacht te brengen en hierin de eigen regie van de medewerker te faciliteren en stimuleren. Het overgrote deel van onze mensen zorgt en zit niet de hele dag achter de computer. Aanbod via intranet slaat dus beperkt aan. We willen de mogelijkheden meer naar de mensen toe brengen en tegelijkertijd wil je wel dat de medewerker zelf regie pakt. Dat is een uitdaging.

Inzet van teamsessies
Een vorm waar we over nadenken is om aanbod bespreekbaar te maken door bijvoorbeeld inzet van het rad van fortuin tijdens een reguliere teamsessie. Op het rad zitten diverse thema’s zoals stress, werkdruk, werk-privébalans, de vraag is vervolgens: hoe ga jij hier mee om en hoe kunnen anderen je hierbij helpen of wat is er aan preventies vanuit de providerboog beschikbaar om mee aan de slag te gaan. Hiermee zou je bewustwording, het gesprek en de eigen regie t.a.v. duurzame inzetbaarheid op gang kunnen brengen.

Je kunt ook denken aan specifieke themaworkshops in een teamsessie, bijvoorbeeld in het kader van veerkracht & werkgeluk. Bij de aftrap merk je dan toch soms sceptische houding, maar na afloop zit iedereen dan toch vol energie. Men begrijpt elkaar beter, niet iedereen is hetzelfde qua karakter en men heeft dus andere prikkels nodig. Ook hier staat eigen regie centraal: Verbeter de wereld begin bij jezelf. Ook willen we opnieuw kijken naar het medewerkersgesprek. Hoe kun je duurzame inzetbaarheid hierin meer een plek geven? Waardoor het meer een vanzelfsprekendheid wordt om hiervoor met elkaar ruimte en aandacht te hebben.

Leidinggevenden
Leidinggevenden weten wat er beschikbaar is qua mogelijkheden binnen en buiten GGZ Friesland. Daarnaast hebben ze allemaal basis- en vervolgtrainingen gevolgd omtrent omgaan met verzuim. Regelmatig bieden we verdiepingscursussen aan. Natuurlijk staan we ook stil bij de vraag: wat heb jij als leidinggevende nodig om je medewerkers in de lucht te houden? En; hoe blijf je als leidinggevende zélf in balans? Overigens is het natuurlijk ook heel belangrijk om juist te focussen op medewerkers die het goed doen. In alle gevallen geldt: je hoeft niet altijd meteen met een oplossing te komen, vaak is aandacht alleen al een stap in de goede richting om te zorgen voor blije en tevreden medewerkers.

Pilot: Five Steps
Binnen één van onze divisies werken met de FiveSteps app (pilot). De app is bedoeld als preventieve interventie en helpt onze medewerkers om grip op werkstress te vergroten. Met de app gaan ze zelf aan de slag, wanneer zij dat willen, zonder taboe en desgewenst met een online coach. De app bestaat uit een paar stappen en is heel laagdrempelig. Medewerkers reageren positief over de inzet van deze app, zeker ook in corona tijden.

Loopbaantrajecten
Afgelopen jaar hebben we aan medewerkers aangeboden in samenwerking met Zorgplein Noord 20 loopbaan- en ontwikkeltrajecten. Er bleek veel animo voor te zijn, 20 collega’s doen nu mee. Centraal staat de vraag; wat heb je nodig om blij te blijven in je werk en genoeg uitgedaagd te worden. De pilot was een succes, dit jaar bieden we opnieuw plekken aan.