In gesprek met Henriët van Aveleijn

Elk jaar spreekt Vernet met de best presterende organisaties uit de Vernet Health Ranking. De centrale vraag? Hoe houdt jouw organisatie het verzuim onder controle, wat is jullie aanpak en hoe kunnen anderen hiervan leren? Voorafgaand twee belangrijke dingen. 1. De ervaring leert: een ‘one-size-fits-all oplossing’ is er niet. Wat voor de ene organisatie werkt, hoeft voor de andere organisatie niet te werken. Geen garanties dus. 2. Ons belangrijkste doel met deze verhalenreeks is inspireren. Inspireren met gepaste trots vanuit de betrokken werkgevers.

In deze tiende publicatie gaan we in gesprek met Henriët van Asselt, re-integratieadviseur bij Aveleijn.

Betrokken medewerkers
Onze medewerkers zijn zeer betrokken. Ze willen het allerbeste voor hun cliënten. Afwezigheid van een medewerker heeft grote impact op de cliënt. Daarnaast heeft het natuurlijk ook impact op de directe collega’s die de dienst moeten oplossen. Die betrokkenheid van de medewerkers is mede de sleutel tot succes.

Een strak proces
Bij Aveleijn zijn de managers primair verantwoordelijk voor het begeleiden van het verzuimproces. Zij worden daarbij ondersteund door twee collega’s vanuit HR. Deze twee specialisten houden strak zicht op waar de diverse dossiers in het proces zitten. Zij schakelen met de bedrijfsarts. Maar geven ook advies in de verschillende fases van het traject. Welke stappen moet je zetten in het kader van activatie en wat doe je met het advies van de bedrijfsarts. Manager en medewerker maken samen een plan van aanpak, bekijken de mogelijkheden en voeren samen het gesprek. De bedrijfsarts wordt niet bij elke casus ingeschakeld, we bekijken dat per situatie.

Ziekmelding gebeurt zowel bij de leidinggevende als bij de afdeling verzuim. We kijken dan samen waar hebben we mee te maken: is het medisch of is een andere vorm van verlof passender in de situatie. Het is goed om binnen wet- en regelgeving te kijken naar de beste optie.

In langdurige verzuimtrajecten is de jaarevaluatie heel belangrijk. Dit is het moment dat de vervolgstappen in het re-integratieproces (mogelijk) veranderen. Het heeft niet alleen gevolgen voor de loonbetaling, ook de mogelijkheden buiten de organisatie worden nadrukkelijker meegenomen. We streven ernaar dat de medewerker hierin zelf regie neemt. Het is zijn/haar toekomst. Uiteraard wordt hierin ondersteuning geboden, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. We hebben een providerboog waarin diverse professionals zijn opgenomen, op medisch vlak maar ook ten aanzien van loopbaan, (vitaliteits)coaching, budgetcoaching, rouwverwerking.

Jong & Oud
Medewerkers in leeftijdsklasse van 55 jaar en ouder zorgen binnen de organisatie voor het hoogste verzuimpercentage. Maar we zien ook het verzuimpercentage in de groep dertigers toenemen. In die groep hebben we vaker te maken met een verstoorde balans, het ‘vele ballen in de lucht houden’. We zien ook dat de meldingsfrequentie onder jongere medewerkers(tot 35 jaar) aanzienlijk hoger is dan in de overige leeftijdsklassen.

Vitaliteit naar preventie
We zetten steeds vaker in op preventie: voorkomen is beter dan genezen. We stimuleren dat medewerkers hierin eigen regie pakken. De organisatie faciliteert en ondersteunt, maar de medewerker staat aan het roer van zijn/haar eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Om dit te kunnen realiseren en medewerkers hierin te ondersteunen is het “Vitapleijn” in 2022 geïntroduceerd. Het Vitapleijn is een vitaliteitsdashboard waar medewerkers informatie kunnen vinden over diverse onderwerpen die gelinkt zijn aan vitaliteit en inzetbaarheid. Informatie over o.a. Roken, Alcohol, het belang van bewegen, slapen, en een gezondheidscheck. Via het dashboard kan er ook doorgelinkt worden naar de zorgverzekeraar en de vergoedingsmogelijkheden. Ook thema’s als verlofregelingen, mantelzorg, loopbaan coaching en financiële fitheid worden uitgelicht. De trainingen en coachingstrajecten die we als organisatie aanbieden worden op het Vitapleijn vermeld zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Wil jij nog meer inspiratie? Lees ook eens de andere artikelen uit de rubriek “In gesprek met…“.