Grijp de kansen om jonge professionals in zorg en welzijn te behouden

Het verzuim onder jongeren stijgt sneller dan onder ouderen. Dat blijkt uit een verdiepende analyse van Vernet. Daarnaast zien organisaties hoge uitstroom onder jongeren. Reden genoeg voor de Onderzoekscoalitie voor de zorg, om in te zoomen op “jongeren” en kansen te identificeren om jongeren inzetbaar te houden. In het pamflet hebben zij de uitkomsten van verschillende onderzoekstrajecten gebundeld en geven zij praktishe tips.

De Onderzoekscoalitie voor de zorg is een samenwerking van PFZW, IZZ, PGGM, PGGM&CO, FWG, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en Vernet.