Tips voor een datagedreven verzuimaanpak

Heeft jouw organisatie ook te maken met hoge verzuimcijfers? Maak dan werk van een datagedreven aanpak. Voor een succesvolle aanpak is het immers noodzakelijk om te weten waar voor jouw organisatie de pijnpunten zitten. Om de parallel met de zorgsector maar te trekken: pas bij een juiste diagnose kun je weten welke effectieve interventies je kunt inzetten. Anders doe je mogelijk aan symptoombestrijding.

Hoe stel je dan de juiste diagnose? Dat lijkt heel simpel en het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Zolang je maar open en eerlijk bent naar jezelf en jouw organisatie en niet te snel genoegen neemt met voor de hand liggende aannames.

Kijk allereerst naar de cijfers van je organisatie en vergelijk ze met de branche. Dit kun je vinden in de Viewer rapportage van jouw organisatie.

In welke leeftijdsklasse scoort jouw organisatie juist beter of minder goed dan de branche?

Verdiep je vervolgens in de groep waarin jouw organisatie het minder goed doet. Ga voor deze groep op zoek naar de oorzaken. Denk je de oorzaken gevonden te hebben, wees dan nog eens extra kritisch hierop. Is het inderdaad aannemelijk dat deze oorzaak juist bij deze groep in jouw organisatie voor een relatief hoger verzuimpercentage zorgt dan bij dezelfde groepen in andere organisaties binnen jouw branche?

Doe dezelfde exercitie voor die groepen waar je organisatie juist beter scoort. Waar komt dit door? En wat kun je hiervan leren?

Kijk ook eens goed naar de percentages bij duurklasse. Wat zie je hier als je de cijfers van jouw organisatie vergelijkt met die van de branche? En maak een diepere analyse van die duurklassen waarop jouw organisatie sterk afwijkt ten opzichte van de branche. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En ook hierbij geldt, challenge je eigen antwoord. Is het inderdaad te verklaren dat dit de oorzaak is waarom jouw organisatie beter of minder goed scoort dan andere organisaties in je branche of regio?

Ga op basis van je analyses aan de slag met het ontwikkelen van een plan van aanpak om het verzuim in jouw organisatie te verminderen. Het is ook slim om in je plan van aanpak een financiële paragraaf op te nemen waarin duidelijk wordt welke besparing aan verzuimkosten jij verwacht te realiseren. In de Viewer kun je aflezen wat een verlaging van het verzuim met 0,5 procentpunt je aan besparing oplevert.

Wil je direct aan de slag? Log in op het klantportaal en download jouw Viewers.

En zoek je nog meer inspiratie voor je plan van aanpak? Bekijk dan ook de artikelen uit de rubriek “In gesprek met…” of meld je aan voor een van de webinars uit het Vernet Jaarprogramma.

Veel succes!