In gesprek met.. Irma, Cindy en Veronie van Streekziekenhuis Koningin Beatrix

In de gesprekken met organisaties die goed scoren in de Vernet Health Ranking spreken we meestal met de afdeling HR. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) kwam met een leuk tegenvoorstel: een driegesprek met verpleegkundige Veronie, haar teammanager Irma en Cindy teammanager HR. Verrassend leuk, een korte samenvatting met de belangrijkste take-aways.

Karin. Irma en Veronie met de Vernet Health Ranking Award

“Waarom we dit drie gesprek voorstelden? Vanuit SKB vinden we het belangrijk om juist ook het medewerkersperspectief te laten horen. Zij staan dag in dag uit aan het bed en weten het ondanks de hoge werkdruk het toch samen te doen. Het zijn juist die saamhorigheid en mentaliteit die enorm bijdragen aan ons lage ziekteverzuim.

Hier in de Achterhoek hebben we de cultuur van ‘we gaan er samen voor’. Het is echt de schouders eronder mentaliteit binnen SKB. In ons ziekenhuis zijn de lijntjes kort en is er veel ruimte voor persoonlijk contact. Iedereen kent elkaar, dat maakt de benaderbaarheid onderling erg hoog. Binnen de verschillende teams wordt écht naar elkaar omgekeken. Iedereen heeft zijn of haar taak, maar iedereen probeert elkaar te helpen daar waar kan”, vertelt Cindy.

Veronie beaamt dat “communicatie is heel laagdrempelig, we kunnen altijd bij elkaar terecht. Binnen mijn team is er een veilige sfeer. We hebben oog voor elkaar. Bij specifieke signalen durven we onderling ook vragen te stellen en dingen bespreekbaar te maken. Je collega 1-op-1 apart nemen en benoemen wat je ziet of de simpele vraag stellen kan ik iets voor je betekenen. Gehoord worden, erkenning. Het zit hem in kleine dingen wat mij betreft, bijvoorbeeld een appje sturen na een pittige werkdag om te vragen of iemand is bijgekomen van de dag. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen beste vrienden van elkaar is, dat hoeft ook helemaal niet, maar omkijken naar elkaar helpt gewoon echt.”

Irma vult aan “een veilige omgeving is heel belangrijk. We zijn een organisatie die constant leert, daar hoort het goede gesprek voeren en kwetsbaarheid tonen ook bij. We staan voor veiligheid en kwaliteit. In ons afdelingsoverleg maken we dit ook bespreekbaar. Wat zijn onze doelen, waar willen we aan werken, wat is nodig om prettig en veilig te kunnen werken. Het is de kunst om iedereen aan het woord te laten, elkaar uit te dagen en zaken regelmatig te herhalen.

Samen willen we de beste zorg leveren voor de patiënt. Dat drijft onze mensen. En natuurlijk lopen medewerkers soms op het tandvlees, maar toch zit er hier iets in de cultuur van samen doorpakken. Tijdens de koffiepauze elkaar weer motiveren en stimuleren. Zeker als het een rotdag is. Er samen over praten en het vooral ook proberen dat op het werk te laten. Er is meer dan werken alleen, het is goed om dat ook te benadrukken. Aandacht voor elkaar en vanuit de teammanager is heel belangrijk. Als manager wil ik zichtbaar en benaderbaar zijn.”

In tijden van corona werkte SKB met een supportteam. “Vanuit dit team sloot bijv. een psycholoog aan bij de koffiepauzes of overleggen. Heel laagdrempelig, gewoon om even te voelen: hoe gaat het nu, wat speelt er, kan ik iets betekenen. Een spiegel voorhouden. Wederom: gehoord worden is soms al genoeg. Goed ook om te benadrukken dat het in vele gevallen ook gewoon echt goed gaat, het is zeker niet zo dat er altijd iets ‘extra’s nodig is”, aldus Irma.

“Je spreekt elkaar natuurlijk dagelijks voor werk, maar ik weet dat ik altijd kan langslopen bij Irma. Zeker als er bijvoorbeeld iets kleins dwars zit. Er is ruimte om te praten over mijn ontwikkeling zeker ook om het werk uitdagend te houden. Dat kan in het jaargesprek, maar eigenlijk gewoon het hele jaar door.”, vertelt Veronie.

Open, eerlijk, maar vooral ook duidelijkheid helpt. Als teammanager moet je duidelijk zijn, zaken benoemen, echt die spiegel voorhouden. Elke medewerker is anders daar moet je oog voor hebben. Overigens kan je als teammanager soms ook even te veel op het bord hebben, het is juist krachtig als je daar ook open kaart over speelt. Simpelweg door te zeggen, nu past het even niet, zet het op de e-mail en ik kom er zo snel mogelijk op terug, geeft Irma aan.

Cindy vervolgt: “Bij SKB wordt ook ingezet op de preventieve kant. Vanuit het begrip positieve gezondheid proberen we diverse elementen te pakken en hier stap voor stap invulling aan te geven. Van een training mindfulness en yoga tot een fitnessruimte. We proberen te luisteren naar de behoefte van teammanagers en medewerkers en daar ook op in te spelen. HR en de arbodienst hebben ook wel trainingen aangeboden aan teammanagers om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun rol, ook als het gaat om verzuim. In specifieke verzuimcasussen biedt de HR-adviseur ondersteuning. Daarnaast werken we met een externe casemanager. Per geval kijken we natuurlijk wat nodig is. De komende periode kijken we naar hoe we ons verzuimbeleid in de toekomst verder vorm willen geven.

Afgelopen periode speelden we ook in op de actualiteit en behoefte van onze collega’s door een sessie te organiseren over corona en de mogelijke fysieke en mentale klachten die daaruit voortkomen. Een aantal inhoudsdeskundigen nam medewerkers die deze klachten hadden mee in de achtergrond.”

Veronie volgde zo’n sessie: “Ik vond deze sessies heel waardevol. Het heeft mijn ogen echt verder geopend. Het is niet erg als de klachten er zijn, je stelt je niet aan. De sessie gaf concrete tips: wat kun je doen om er door heen te komen, wat zijn de opties en welke professionals zijn er om te helpen. Bij mij zorgde het voor stukje erkenning en begrip. Heel fijn.”

Zoek je nog meer inspiratie? Lees dan ook eens onze tips voor een data gedreven verzuimaanpak of de andere artikelen uit de serie “In gesprek met…”. Of meld je nu aan voor een van de webinars uit ons jaarprogramma, speciaal voor Vernet klanten. Op 24 november neemt Emile Kouwenhoven van PGGM&CO je mee in de do’s and don’ts om financiële stress bij medewerkers te verminderen.