Vernet Verdieping: Verzuim in 2021

Vernet Verdieping: Verzuim in 2021

Nieuws
Verzuim vierde kwartaal 2021We starten met de kwartaalcijfers. Het verzuimpercentage zorgbreed over het vierde kwartaal 2021 komt uit op 8,24. In 2020 was het verzuimpercentage in dezelfde periode 7,49: een stijging van 10 procent in een jaar tijd. Jaarcijfers 2021Om de beweging van verzuim te volgen, hebben we de verzuimcijfers van 2021 afgezet tegen voorgaande jaren. Het verzuimpercentage voor 2021 komt uit op 7,29. In 2020 was dit 6,83 procent. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd. Deze stijging is kleiner dan tussen 2019 en 2020, toen was de stijging namelijk 11,2%. Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasseVernet constateert wederom dat het verzuim in alle vier de duurklasses (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het verzuimpercentage in de…
Read More
11 april ’22: Post Traumatische Groei in de werkomgeving

11 april ’22: Post Traumatische Groei in de werkomgeving

Jaarprogramma, Nieuws
Op maandag 11 april organiseert Vernet in samenwerking met Et Emergo de workshop 'Post Traumatische Groei in de werkomgeving'. Een fysieke workshop van één dag van 09.30 tot 15.00 uur in Zeist. De inleiding wordt verzorgd door Vernet. Samen staan we stil bij de verzuimcijfers 2021: trends & ontwikkelingen. HRM-professionals, arboprofessionals en leidinggevendenDe workshop is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van medewerkers die (dreigen te) verzuimen door psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten zoals burn-out, overspanning, depressie, angsten, psychische klachten door ziekten, traumatische ervaringen (van mild tot zeer ernstig) of allerlei andere ellende. Doel van de workshop Inzicht te geven in het fenomeen PostTraumatische Groei (PTG) en het effect van PTG op burn-out klachten enandere ellende. En vooral ook hoe bevlogenheid (weer) kan ontstaan Inzicht te geven in het…
Read More
25 januari ’22: Webinar ‘Verzuim in relatie tot mantelzorg’

25 januari ’22: Webinar ‘Verzuim in relatie tot mantelzorg’

Jaarprogramma, Nieuws
‘In de zorg voor de ander jezelf blijven zien’. Laat u inspireren! FeitenWerken combineren met zorgtaken thuis, doen we dat niet allemaal? Het feit dat bijna één op de vier medewerkers naast het werk ook nog intensief en langdurig thuis zorgt, maakt dat werkgevers simpelweg niet meer om de werk-(mantel)zorg balans heen kunnen. ‘Moeten we daar als werkgever tijd instoppen? Ja, daar gaan we tijd in stoppen!’, aldus huidig staatssecretaris Paul Blokhuis. En gelijk heeft hij. Vanuit de politiek is er een dubbele oproep: Meer werken én Meer zorgen. Maar deze oproep en andere ontwikkelingen hebben grote impact. Niet alleen voor uw medewerkers, maar ook in het verlengde daarvan, voor werkgevers en HRM- en verzuimprofessionals. Wat kunt u als werkgever doen om preventief en proactief de inzetbaarheid van uw medewerkers…
Read More
Vernet Verdieping: verzuim in het derde kwartaal 2021

Vernet Verdieping: verzuim in het derde kwartaal 2021

Nieuws
Kwartaal en voortschrijdende verzuimcijfersWe starten met de kwartaalcijfers. Het verzuimpercentage zorgbreed over het derde kwartaal 2021 komt uit op 6,55. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 5,95 procent. Dit is een toename van 10 procent in één jaar tijd. Om de beweging van verzuim over een bepaalde periode te kunnen volgen, kijken we ook naar de voortschrijdende cijfers. Het voortschrijdende verzuimpercentage komt uit op 7.13. Een jaar geleden was dit nog 6,60 procent, een stijging van 8 procent. Vergeleken met 2 jaar terug, zien we een stijging van ruim 17 procent. DuurklassenVernet onderschrijft vier duurklassen: kort, middel, lang en extra lang verzuim. We constateren dat het huidige hoge verzuimpercentage in de zorgsector met name wordt veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim. Het verzuimpercentage in de categorie 92…
Read More
Meer werken in de zorg met minder verzuim

Meer werken in de zorg met minder verzuim

Nieuws
Recentelijk gaf een hoofd HR van een zorginstelling aan geen heil te zien in contractuitbreiding als oplossing voor arbeidstekorten. Een idee dat bij veel zorginstellingen leeft. De angst voor hoger verzuim maakt veel organisaties terughoudend om medewerkers een groter contract aan te bieden. Minder werken wordt zelfs vaak gezien als dé manier om verzuim terug te brengen. Door deze overtuiging wordt een belangrijke oplossingsroute afgesloten voor de grote, groeiende personeelstekorten in de zorgsector, geschat op meer dan 100 duizend in 2030. PGGM’s verzuimdatabedrijf Vernet en de stichting Het Potentieel Pakken doken in de cijfers: is verzuim ook daadwerkelijk hoger bij grotere contracten? Vernet’s verzuimdata van meer dan een half miljoen zorgmedewerkers laten een heel ander, misschien verrassend, beeld zien. Verzuim is het hoogst bij medewerkers met een relatief kleine contractgrootte:…
Read More
1 november Webinar ‘Sterker door ellende’

1 november Webinar ‘Sterker door ellende’

Geen categorie, Jaarprogramma
Voorzichtig!Ingrijpende gebeurtenissen kunnen het leven stevig beïnvloeden. Heb jij in je omgeving weleens te maken met mensen die na een periode van rouw, overspannenheid of burn-out weer terugkeren op het werk? Herken je het gevoel dat je zelf of je omgeving wat voorzichtiger omgaat met die medewerker? Je de medewerker misschien wilt beschermen? En vraag je je weleens af of dat nodig is? Zou het kunnen dat iemand sterker uit zo’n zware periode komt? Greet Vonk heeft hier onderzoek naar gedaan en neemt je in dit online inspiratiecollege mee in haar bevindingen en hoe je kunt omgaan met medewerkers die terugkeren op de werkvloer na een moeilijke periode. Greet is sinds 2006 coach en kreeg bij de start van haar praktijk al snel veel mensen op haar pad die het…
Read More
4 oktober: Webinar PFZW HR Dataportaal

4 oktober: Webinar PFZW HR Dataportaal

Geen categorie, Jaarprogramma
Hoe datavolwassen is jouw organisatie? Zetten jullie alle beschikbare personele kengetallen in om nog beter te kunnen sturen? Vernet en PFZW hebben een mogelijkheid gecreëerd om verzuimcijfers te tonen in de Analyse+ module van het PFZW HR-dataportaal. Tijdens dit webinar krijg je uniek kijkje in de verschillende modules van het PFZW HR dataportaal. we staan stil bij hoe jij data kunt inzetten om nog meer inzicht en stuurinformatie te krijgen. Webinar 'Verzuimdata in PFZW HR-dataportaal’ op maandag 4 oktober van 15.30 tot 16.30 uurHet webinar vindt plaats via Microsoft Teams. Wil je aansluiten? Stuur dan een e-mail naar datadiensten@pfzw.nl. Na aanmelding ontvang je een link, die je op de dag zelf kunt gebruiken. Voor vragen kun je contact opnemen met marjolijn@vernet.nl
Read More
Verzuim juli 2021

Verzuim juli 2021

Geen categorie, Nieuws
De verzuimcijfers van de maand juli 2021 zijn bekend! Zorgbreed komt het verzuim uit op 6,77 procent. In juli 2020 was dit nog 5,92 procent. Dit is ruim 14 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is opvallend, want de cijfers wijken af van het gebruikelijke patroon waarbij het verzuim van juli lager is dan dat van juni. Meer lezen over verzuim? Klik hier om onze laatste blog 'Verzuim na ruim een jaar corona onder de loep: verzuimduur vs. verzuimmelding' te lezen.
Read More
Verzuim zorgpersoneel daalt in april 2021

Verzuim zorgpersoneel daalt in april 2021

Nieuws
Het verzuim in de zorgsector laat in de maanden maart en april voor het eerst een daling zien ten opzichte van vorig jaar. Het landelijke verzuimpercentage kwam afgelopen maand uit op 7,4. Dat betekent dat in april dagelijks gemiddeld ongeveer 69 duizend werknemers niet inzetbaar waren. Dat constateert verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming. Het baseert zijn berekeningen op basis van data van ruim driehonderd zorginstellingen. Deze verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren. Met een percentage van 7,4 kwam het verzuim zorgbreed afgelopen maand 3,1 procent lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar, toen het percentage 7,64 bedroeg.…
Read More